начало
избор на брой
"Морски колекции"

ПРОГРАМА НА ФОРУМА „50 ГОДИНИ ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ”
30.10.2009 г., Военноморски клуб - Варна

ОТКРИВАНЕ - д-р Мариана Кръстева – председател на Инициативния комитет за честването

ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ - водещ д-р Атанас Панайотов

Първа част
1. Доцент д.и.н. Калин Порожанов, председател на Националната комисия по морска история – Подводната археология и морската история в България през втората половина на ХХ и началото на ХХІ век (културно-исторически бележки).
2. доц. д-р Владимир Павлов. Слово за началото и неговите проблеми.
3. Цончо Родев – Спомен за началото на пътя.
4. Ст.н.с. Люба Огненова-Маринова – Как започнаха подводните археологически проучвания в Несебър.
5. Инж. Иван Манев – председател на група „Космос” – Подводно-археологическата дейност на ГПИ „КОСМОС” в периода 1969 – 1989 г. Цончо Родев: Създаването на група „Космос”*
6. д-р Стефан Пейков – президент на МТКЦ „Геопан”. Подводните археологически експедиции на НЕК – Юнеско 1970 – 1975 г.
7. Асен Салкин – Подводните проучвания в залива на Каварна.

Представяне на изложбата „Европейското откриване на Черно море” – Черно море и западното му крайбрежие в средновековни карти и гравюри. Създадена от ДА „Архиви” и МТКЦ „Геопан”.

Почивка, кафе пауза – 30 мин.

Втора част
8. Н.с. І ст. д-р инж. Илия Щирков – Институт по Океанология при БАН – Потънал ветроход край българското крайбрежие. Най-новата находка под вода.
9. Д-р Христо Прешленов – Национален археологически институт с музей – София – Състояние и перспективи на подводните проучвания в Несебър.
10. Д-р Атанас Орачев – Частен научноизследователски проект „Дигитален архив България”. Палеогеографските особености на Българското Черноморие с оглед основните правила за теренни наблюдения, документирания и анализи на подводни и крайбрежни археологически обекти. Д-р Атанас Орачев: Българската подводна археология: Задачи, проблеми, институции*
11. Петър Колев - Опазване на културните ценности под вода: какво  още може да се направи?
12. Теодор Роков – Археологически музей – Варна. Откриване на мощите на Св. Климент Римски от Константин Кирил Философ. Подводно археологическо проучване или съвременен мит.
13. Ст.н.с. І ст. д-р Петко Димитров Институт по океанология при БАН – Потопът в Черно море – наука и митология.
14. Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Орлин Димитров – Институт по океанология при БАН – Изчезването на древния град Бизоне и връзката между природните бедствия и подводната археология.
15. Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Траян Траянов – Институт по океанология при БАН – Потъналите кораби като национален ресурс.
16. Найден Прахов, Антон Донев - Център по подводна археология – Созопол, – презентация на дейността му.

Дискусии: въпроси и изказвания по изнесените доклади

17. Кап. Стефан Методиев - Епизоди от историята на българската подводна археология

Трета част
Представяне на най-новите издания в областта на водолазното дело, морската история и археологията:
1. 50 години леководолазно дело в България. Варна, 2009. Сборник, издание на Българската национална асоциация по подводна дейност с подкрепата на Института по океанология към БАН.
2. Михаил Лазаров. Древното корабоплаване покрай западното Черноморие. Варна, 2009.
3. Иля Прокопов, Калин Порожанов, Щелиян Щерионов. Традиционна морска култура по българското Черноморие. Теренни изследвания в периода 1979 – 2004 г.” Studia pontica, 2, София, 2009. Издание на Националната комисия по морска история.