начало
избор на брой
"Морски колекции"

Проф. д-р Михаил Лазаров
ДРЕВНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ЗАПАДНОТО
ЧЕРНОМОРИЕ


Михаил Лазаров. Древното корабоплаване по Западното Черноморие. Bibliotheca PONTICA на Регионален Исторически Музей – Варна. Изд. Славена 2009

ЗА КНИГАТА
Корабоплаването край западния бряг на Черно море от праисторически времена до завладяването на тези земи от римляните беше водещата тема в изследванията на проф. Михаил Лазаров (1934-2006). В книгата са застъпени основни аспекти на тази сложна тема: ролята на потъналите праисторически селища по Западното Черноморие в морската история на древния Понтийски и Средиземноморски свят; еволюцията на котвите от каменна тежест до котва с щок; локализацията и произходът на древните пристанища по Левия Понт; основните типове кораби в древността – търговски и бойни; особеностите на морските пътища и промените в търговския трафик в тези води през различните епохи. Въпреки специфичната тема, стилът на изложението е лек и увлекателен като по този начин прави текста лесно разбираем за неспециалисти понеже проф. Лазаров е замислял книгата като учебно помагало за своите студенти. Изданието съдържа различни карти, чертежи, копия на нови и архивни фотографии, които

илюстрират по най-подходящия начин отделните глави. Неочакваната кончина на автора му попречи да развие темите за моряшките светилища и пиратството покрай тракийското крайбрежие през античната епоха. Въпреки това монографията поставя солидна основа за бъдещи проучвания в областта на древната история и археология на Понта.

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОФ. МИХАИЛ ЛАЗАРОВ
Михаил Лазаров е роден на 13. 10. 1934 г. в с. Теминско, Горноряховско. През 1958 г. завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност история с археология и музейно дело. Работи последователно в музеите в Сливен, Бургас и Варна. От 1966 до 1970 г. е директор на Окръжния музей-Бургас, а от 1972  до 1995 г. - завеждащ Археологическия музей - Варна. Почива на 14. 01. 2006 г.
През 1961 г. урежда първата археологическа експедиция в Созопол, като с това поставя началото на Археологическия музей-Созопол. От 1978 г., със създаването на Центъра за морска история и подводна археология в Созопол, е председател на Експертния съвет на Центъра. През 1979 г. един семестър чете лекции по подводна археология в Университета „Николай Коперник” в гр. Торун, Полша, и два семестъра (1983 и 1984 г.), също подводна археология - във Великотърновския университет. От учебната 1993 - 1994 г. като хонорован доцент чете лекции по история на културата във Факултет „Изкуство и култура”, а от 1995 - 1996 - и археология във Факултет  „Средиземноморски и азиатски цивилизации” във Варненския свободен университет. От 1 февруари 1998 г. е редовен професор по история на културата на античните общества.
Организира и ръководи редица експедиции за подводни археологически изследвания в района на Поморие, Созопол, Китен, Бяла, Шабла, Яйлата и др. Под негово ръководство са провеждани разкопки на тракийски могили в Бургаско, на антични некрополи в Бургас и Созопол, на римския и ранновизантийския Анхиало. След като започва работа във Варненския археологически музей проф. Лазаров посвещава повече от 20 години на изучаването на древния Одесос и неговите околности. От 1973 до 1976 г. е главен научен ръководител на археологическите проучвания на Варненския халколитен некропол. Под негово ръководство са проведени археологически разкопки на най-ранните жилища на Одесос, части от елинистическата, римската и византийската крепостна стена на града, раннохристиянски базилики и др. През 1984 г. участва като научен ръководител в морската експедиция „Аргонавтика” от Варна до грузинското пристанище Поти.
Теодор Роков
Отдел „Археология”
РИМ-Варна


КОРАБОПЛАВАНЕТО ВЪВ ВЕЧНОСТТА НА МОРЕТО
Една от съпътстващите прояви по време на научната конференция “50 години подводна археология в България” бе излизането от печат на монографията на проф. Михаил Лазаров “ДРЕВНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРИЕ” от поредицата изследвания върху крайбрежното корабоплаване и култура под общото название “Библиотека Понтика”.
В своята хилядолетна история Черноморският басейн многократно е ставал център на забележителни култури, на политически събития, на нови идеи, изиграли изключителна роля в създаването на европейските цивилизации. Разположено между два континента, насред пътя между Изтока и Запада, Черноморието е било зона за контакти, мост между различни култури, свързани помежду си с идеята за вечността на морето.
В тази изключително важна функция на Черноморския басейн най-активна роля е имало корабоплаването. Корабоплаването край западния бряг на Черно море от праисторически времена до завладяването на тези земи от римляните беше водеща тема в изследванията на проф. Михаил Лазаров. В настоящата монография са застъпени основните аспекти на тази сложна тема: ролята на потъналите праисторически селища по Западното Черноморие в морската история на древния Понтийски и Средиземноморски свят; еволюцията на котвите от каменна тежест до котва с щок; локализацията и произходът на древните пристанище по Левия Понт; особеностите на морските пътища и промените в търговския трафик в тези води през различните епохи.
В  съвременната литература, посветена на древното корабоплаване, се е наслоила инерцията на традиционното недоверие  към възможностите на древните мореплаватели. Преобладават твърденията за страха на древния човек от морето, за практиката да се плава само през деня, като през нощта корабите се изтегляли на брега. Оттук се е стигнало и до общоприетото схващане, че древното корабоплаване  е било само крайбрежно, т.е. проникването на мореплаватели в Черно море не е било възможно преди усъвършенстването на навигацията и най-вече преди създаването на кораби със скоростно гребане. А това става едва в началото на  Великата гръцка колонизация.
Именно срещу това твърдение се обявява в своята монография проф. Михаил Лазаров (1934 - 2006 г.). Според него се пренебрегва изконната истина, че корабоплаването е немислимо без брегове и селища, и не може да се разглежда откъснато от живота на крайбрежията. А от най-дълбока древност по черноморските брегове  се създават високоразвити култури, които привличат изселниците от древна Елада към тези места. В този смисъл древното корабоплаване във водите на Черно море не може да се изследва откъснато от проблемите на древните черноморски култури.
Като представя своите тези по темата, проф. Лазаров подчертава, че неговото изследване би било немислимо без развитието на подводната археология, на която самият той отдава няколко десетилетия от живота си. Създател е на Археологическия музей в Созопол. Ръководи редица експедиции за подводни археологически изследвания в районите на Поморие, Созопол, Китен, Бяла, Шабла, Яйлата и др. Организира разкопките на антични некрополи в Бургас и Созопол, на римския и ранновизантийския Анхиало. Посвещава повече от двадесет години на археологическото проучване на древния Одесос, на Варненския халколитен некропол и т.н.
Научната аргументация в монографията на проф. Лазаров е изключително солидна. Основава се както на неговите лични изследвания, така и на постиженията на десетки негови колеги - археолози. В този смисъл ДРЕВНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ЗАПАДНОТО  ЧЕРНОМОРИЕ поставя солидна основа за бъдещи проучвания в областта на древната история и археология на Понта.
Иван Ставрев