начало
избор на брой
"Морски колекции"

Теодор Роков:
ОТКРИВАНЕТО НА МОЩИТЕ НА СВ. КЛИМЕНТ РИМСКИ ОТ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ – ПОДВОДНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ИЛИ СЪВРЕМЕНЕН МИТ?
През 1962 г. един от основателите на подводната археология в България – проф. Иван Гълъбов публикува в списание „Наша родина” статия, в която твърди, че откриването на мощите на св. Климент Римски от Константин – Кирил Философ през IX в. е най-ранното подводно археологическо проучване. В работата с писмените извори, които съдържат информация по темата, проф. Гълъбов е приложил избирателен подход, за да докаже своето твърдение. Цитирана е единствено част от житието на Константин – Кирил Философ, според която мощите на св. Климент Римски „лежат все още в морето” и те трябвало „да бъдат изнесени от морето”. Проф. Гълъбов оприличава основния писмен източник, описващ въпросното събитие – „Слово за пренасяне мощите на св. Климент Римски” на „най-ранния отчет за подводни археологически проучвания”. Внимателният му прочит обаче не подкрепя с нищо това сравнение.
Липсата на какъвто и да е намек за търсене под вода проф. Гълъбов обяснява с духа на епохата, според който от текста „ ... е трябвало да се премахне всичко, което би изглеждало като резултат на добре обмислено човешко предприятие, за да се подскаже на читателя, че откриването на мощите е станало само поради проява на божия промисъл.” Според гръцките и латинските писмени източници, търсенето и откриването на мощите на св. Климент Римски се е провело на остров. Той е локализиран в Казашкия залив, източно от град Херсон. Археологически
Теодор Роков

разкопки на острова са провеждани само два пъти в края на XIX в. В резултат на тях са разкрити останките от средновековен манастир с църква и крипта под нейния под. По-късно под средновековните останки е открита и основата на голяма антична сграда. Според описанията на острова, при отлив той се превръщал в полуостров, свързан с брега чрез насип, а при прилив и силно вълнение насипът, дворът на манастира и криптата били заливани от морето. Това обяснява легендата за св. Климент Римски - след като той бил хвърлен със завързана за шията котва в морето, всяка година то се отваряло и откривало път до неговите мощи. Те били положени в мраморен ковчег сред храм на дъното на морето. Вероятно Константин - Кирил Философ е открил сред античните останки на острова човешки кости, които Константинополската патриаршия обявила за мощите на св. Климент Римски. В негова чест на това място са били построени манастира и църквата с крипта под нейния под. 
Учен като проф. Гълъбов със сигурност е познавал много добре всички източници, описващи търсенето и откриването на мощите на св. Климент Римски от Константин - Кирил Философ. На пръв поглед е напълно необяснимо разминаването между информацията, запазена в тях и твърдението на проф. Гълъбов. Посвещението в началото на тази негова статия обяснява причината за нейното написване: „На членовете на клуба за подводен спорт при Московския енергетически институт с пожелания за още по-големи успехи в подводното археологическо изследване на северното Черноморско крайбрежие”.  Статията няма справочен апарат, което й придава популярен характер. Тя няма качествата на сериозно научно изследване и на практика представлява произведение с пропаганден характер.
ТЕОДОР РОКОВ
Отдел „Археология”
Регионален исторически музей - Варна