начало
избор на брой
Спомени на флотски ветерани от 2020 г.
Спомени на флотски ветерани от 2019 г.
Спомени на флотски ветерани от 2018 г.
Спомени на флотски ветерани от 2017 г.
Спомени на флотски ветерани от 2016 г.
Спомени на флотски ветерани от 2015 г.
Спомени на флотски ветерани от 2014 г.

Спомени на флотски ветерани от 2013 г.
Спомени на флотски ветерани от 2012 г.
Спомени на флотски ветерани от 2011 г.
Спомени на флотски ветерани от 2010 г.
Спомени на флотски ветерани от 2009 г.
Спомени на флотски ветерани от 2008 г.18 януари 2020 г.
А КОЙ СЕГА ЩЕ УПРАВЛЯВА КАТЕРА?
Закъснелите при тревога офицери и старшини се извозваха с катер до застаналите на котва кораби на рейда пред вълнолома. Катерът тип КТЩ от състава на ОХРА управляваше опитен мичман, който за удобство беше изнесъл щурвала и щамбайна на открития мостик над рулевата рубка.
Тревогата за тралния дивизион беше учебна, за проверка на корабите след уволнението на набора. В ходовата рубка на КТЩ-то се бяха приютили на завет от морския хлад офицери от корабите и щаба на тралния дивизион. Скучаещите офицери по време на прехода до слизането на своя кораб се занимаваха кой с каквото намери.
виж пълният текст
О.з. капитан І ранг Божидар НЕДЯЛКОВ
Спомени от 2020 г.
Спомени от 2019 г.
Спомени от 2018 г.
Спомени от 2017 г.
Спомени от 2016 г.
Спомени от 2015 г.
Спомени от 2014 г.
Спомени от 2013 г.

Спомени от 2012 г.
Спомени от 2011 г.
Спомени от 2010 г.
Спомени от 2009 г.
Спомени от 2008 г.

23 юни 2020 г.
ВЪЗХОДЪТ И ЗАЛЕЗЪТ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ ПРЕВОЗИ ПО МОРЕ В БЪЛГАРИЯ

В днешни времена превозите на контейнери е една от основните форми на  превозите на товарите по море. Морските контейнери осигуриха значителни предимства пред останалите начини на транспорт на стоките в глобален план между страните и спомогнаха за развитието на техните икономики. Ето някои от техните достойнства:
- добро съхранение на товарите
- отсъствие на необходимостта от претоварване на стоката при смяна на видовете транспорт
виж пълният текст
к.д.п. Живко МАГДИЧЕВ