избор на брой
начало


Пълният текст на този разказ в PDF-формат


ВЪЗХОДЪТ И ЗАЛЕЗЪТ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ ПРЕВОЗИ ПО МОРЕ В БЪЛГАРИЯ
В днешни времена превозите на контейнери е една от основните форми на  превозите на товарите по море. Морските контейнери осигуриха значителни предимства пред останалите начини на транспорт на стоките в глобален план между страните и спомогнаха за развитието на техните икономики. Ето някои от техните достойнства:
- добро съхранение на товарите
- отсъствие на необходимостта от претоварване на стоката при смяна на видовете транспорт
- ускоряване на срока на доставката до крайния получател на товара
- намаляване на документооборота и улесняване на компютъризацията на процесите
- намаляване на разходите за талиманене (броене), сепариране и други.
Главният недостатък на контейнерните превози е, че се появява необходимост от връщане на празните контейнери, когато няма товар за обратните направления. Около 15% от превозваните контейнери на корабите са празни, което води до намаляване използването на товароподемността им. Често се налага да се ремонтират и съхраняват на специални лицензирани депа празните контейнери. Целият процес при контейнерните превози изисква подходящо съвременно софтуерно обслужване. Недостатъците обаче не могат да се сравняват с ползите и изгодата от този вид морски превози. …
Контейнеровозът „Варна“ във Варненския залив, 1987 г.