начало
избор на брой
Книжовна продукция на ИК „Морски свят” ООД:
2000 г.:
Даскалова, Р. Разиграло се Черното море...;
Колектив, На боен курс;
Поптомов, Я. Сини хоризонти;

2001 г.:

Годишник на Военноморския музей, т. І;
Поптомов, Я. Лейтенантски години;

2002 г.:

Георгиев, Г. – Кангасейро, За българското корабостроене с любов;
Любенов, Л. На сянка под вълните;
Венков, В. Записки на рибаря;

2003 г.:

Панайотов, Ат. Българската морска идея 1919 – 1939 г.
Лазаров, Ив. Алексиев, Ив., Живков, Л. Очерци за историята на КРЗ „Одесос;
Йорданова, Р. Инж. Тодор Йорданов – живот, отдаден на кораборемонта;
10 years BRASS – Black Sea Region Association of Shipbuilders & Shiprepairers - 10 лет БРАСС – Ассоциация судостроителей и судоремотников Черноморского региона;

2004 г.:

Панайотов, Ат. Кръстева, М. Парушев, Т. Страници от историята на Военноморска база Бургас;
Лазаров, Ив. 50 години в корабостроенето и кораборемонта
Бонева, Й. Английски език в морските транспортни документи – примери, решения, международни актове;

2005 г.:

Кръстева, М.
Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 – 1949 г.;
Киров, К. Началото бе през 1970 година;
Живков, Л. Сухият док (Обект 586) – строителство и експлоатация;
Доков, П. Колажи – ситнежи и рефлексии вместо мемоари;

2006 г.:

Антонов, Г. Съдбата на адмирала (1891 – 1974);
Алексиев, Ив. Омаяни от кораби мъже, т. І и ІІ;
Дряновски, Б. (съставител) Пристанище Варна 1347 – 1906 г., сборник материали и документи;
Колектив, 100 години Пристанище Варна;

2007 г.:

Траянов, Тр. Уроци по дързост, сборник документални разкази;
Дряновски, Б. (съставител), Морското търговско корабоплаване на България (1862 – 1919 г.), т. І, сборник документи и материали;
Стоянов В., Маркова, Д. Профил на българския морски офицер от търговското корабоплаване (на български, английски и на тагалог (филипински) език;
Панайотов Ат. (съставител), 110 години Военноморска база Варна (1897 – 2007 г.) – Цитадела на военноморската ни сила;

2008 г.:
 
Траянов, Тр. Тайните на морското дъно, сборник документални разкази, с приложения;
Годишник на Военноморския музей – Варна, том VI
Панайотов Ат., Мусински В. (съставители), Недев Ю. (дизайн) - 50 години Дивизион патрулни кораби - Варна

2009 г.:
Atanas Panayotov (Compiler) VARNA NAVAL BASE – A CITADEL OF OUR NAVAL FORCE, Maritime World
Publishing House – Varna, Naval Museum – Varna, ISBN 978-954-9484-15-1, 2009
Годишник на Военноморския музей - Варна, том VII


2010 г.:
Ганева, Д. „Покровител на морето”
Алексиев, И. „Храм на знания технически...”
Павлов, Вл. Конфликтен човек, спомени, ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2010, 352 с., ISBN 978-954-22-9

2011 г.:
Станков, Ст.
„Слушай в отсеците!” (Разкази на един подводничар”), ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2011, 224 с., ISBN 978-954-24-3
Бонев, Г. Прости числа – нов подход, ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2011, ISBN 978-954-9484-25-0
Кръстева, М. Панайотов, Ат. Антонов, Г. Контраадмирал Иван Вариклечков (1891 – 1974 г.) и неговото време, ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2011, ISBN 978-954-9484-26-7

(12 януари 2011 г. Принос към военната история на България)
Кръстева, М. Шелдон-Дюпле, Ал. Лафарг, Фр. Панайотов, Ат. Военноморските сили на България в
отношенията между двете страни (1878 - 2010)
, ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2011, ISBN 978-954-9484-23-6

2012 г.:
Киров, К. Дуранкулак.
Път през годините, ISBN 978-954-9484-27-4, ИК „Морски свят”, Варна, 2012
Панайотов, Ат. Петрова, П. (съставители), Семафорно-наблюдателната служба на Флота през Балканската война (1912 - 1913 г.), ISBN 954 - 9484 - 28 - 1, ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2012

2013 г.
Живков, Вл. SHIPWRECKS - подводна фотография на Владимир Живков, ISBN 978 - 954 - 9484 - 29 - 8, ИК „Морски свят”, Варна, 2013
Панайотов, Ат. (съставител), Военноморските сили на Република България – Bulgarian Navy, Издание на Командването на българските ВМС, ISBN 978 – 954 – 9484 – 30 – 4, Варна, 2013, ИК „Морски свят”
Годишник на Военноморския музей - Варна, том VIII

2014 г.
Живков, Вл. Карта на потъналите кораби по българското крайбрежие на Черно море. 77 кораба – тайни и загадки. ISBN 978-954-9484-33-5. Съвместно издание на Издателска къща „Морски свят - Морски вестник” – Варна, и „Хидролок” ЕООД - София.

Даскалов, П. Записки от архивите на българския Военноморски флот (1944 - 1959 г.). ISBN 978-954-9484-34-2, ИК „Морски свят - Морски вестник”, Варна, 2014, 192 с.

2015 г.
Панайотов, Ат. Българските пристанища (1879 - 2014). Хроника, ISBN 978-954-9484-36-6, ИК „Меритайм Пъблишинг Хаус” - Варна, ИК „Морски свят - Морски вестник” - Варна, 2015 г., Варна, 192 с.

2017 г.
Панайотов, Ат. Крилете на Морска България 1917 - 2017 г., ISBN 978-954-9484-37-3, рекламна агенция „Импрес” - Варна, Издателска къща „Морски свят - Морски вестник” - Варна, Варна 2017, 24 с.