Август 2008 г.

Излезе от печат поредния „Годишник на Военноморския музей”. Издател е ИК „Морски свят”, а печатницата е „Техноинженеринг АВС” – Варна. Официалното представяне на изданието е на 7 август т.г. от 11.00 ч. в голямото фоайе на Фестивалния и конгресен център, където ще бъдат отбелязани 125-та годишнина от създаването на Военноморския музей и 85-та годишнина от първата му официална експозиция във Варна. След представянето на годишника ще бъде открита фотографската изложба на Михаил Заимов „Подводен свят – история и безмълвие”.
НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
обхваща един значителен период от последните 50 години от съществуването на музея, в който се редуват върхове и колебания, но постигнатото е трайно и ни задължава да го съхраним и продължим.
125 години са един продължителен срок, в който могат да бъдат проследени изпитанията, през които са минали нашите предшественици, и техните успехи; период, с който да сравним днешното си лице и на чиято основа да поставим бъдещите си амбиции. Като хранилище на паметта на България за постиженията й във военноморското и морското дело музеят е призван да следва развитието на българския военен флот и да го прави достъпно и разбираемо със своите средства и методи, да опознава родното корабоплаване и останалите морски дейности и да съумява да разказва за тях увлекателно. Има и задължението да държи близо до себе си интереса на децата и на цялото общество не само от любознателност, но и като коректив, защото съхраняваното и показваното при нас  принадлежи на всички.
Пример за обвързване на отговорностите на музея с  “обектите” и “субектите”, заради които той съществува, е последният раздел „Българското морско стопанство - история и съвременност”. В структурата на изданието за първи път включваме поглед към процеси, на които сме свидетели. Морска България присъства чрез постиженията на няколко от водещите морски фирми. Те могат бъдат определени като представителна извадка на българския морски бизнес днес. Повод да присъстват тук са техните 10- или 15-годишни юбилеи. С това те доказват, че са трайно стъпили в своята стопанска сфера и вече си завоюват място в съвременната история на морска България.  Най-голямата българска корабоплавателна компания - Параходство БМФ, е представена с мащабната си и разгърната дейност в края на един продължителен етап от десетилетната си история.
Тук е мястото да подчертаем, че се радваме на тяхното разбиране за смисъла от съхраняване на образците от българската морска история за поколенията, включително и чрез писаното слово. Настоящият том VІ на Годишника дължи съществуването и вида си на това отношение. То е показано и чрез финансовото обезпечаване по издаването му, за което изказвам искрените си благодарности на к.д.п. Христо Донев - генерален директор на Параходство „Български морски флот”, на к.д.п. Пламен Проданов - управител на фирма “Космос Шипинг”, на к.д.п. Веселин Генов - управител на фирма “Варна Шипинг енд Трейдинг”, на к.д.п. Андриян Евтимов - управител на “Старгейт Маритайм”, на капитан Данаил Папазов - изпълнителен директор на Пристанище Варна!
МАРИАНА КРЪСТЕВА,
директор на Военноморския музей
(Вижте съдържанието на „Годишник на Военноморския музей”)
НОВ ГОДИШНИК НА ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ
Настоящото издание на Годишник на Военноморския музей е специално и по-различно от предишните по форма и по съдържание. Том VІ излиза в година, в която отбелязваме значими юбилеи:
- 125 години от началото на Военноморския музей, положено в Дунавската флотилия и Морската част, в Русе - люлката на българския военен флот.
- 85 години от откриването за посетители на Морския музей във Варна.
- 85 години от рождението на капитан І ранг от резерва д-р Ради Боев, директор на музея от 1965 до 1984 г.
- 80 години от рождението на капитан І ранг от резерва доц. д-р Георги Антонов, директор на музея от 1984 до 1991 г.
В миналото са два основни момента от биографията на музея - раждането му през 1883 г. и появата му пред света като публична експозиция през 1923 г.  В годините той се развива до днешния Военноморски музей.
Своята жизненост Военноморският музей дължи на специалисти от няколко последователни поколения, чиято преданост към професията и отговорност дава основание да се оглеждаме в техния пример и да ги търсим за съвет, макар и понякога в задочен разговор. С признателност към работилите преди нас в настоящия том са включени няколко статии с мемоарен или мемориален характер. С тях се
избор на брой
начало