Нова книга на Издателска къща „Морски свят”:
ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛЕКОВОДОЛАЗ
РАЗКРИВА ПОДВОДНИ ТАЙНИ

Обект на неговите действия е морското дъно – най-големият морски музей в света. Проучва миналото с траен и осъзнат интерес и с вярно чувство, че върши едно полезно дело за науката и обществото. Затова не е чудно, че ст. н.с. Траян К. Траянов ни зарадва с втора книга.(
1)Чрез нея  той отново се връща към началото на леководолазното дело и подводната археология в България. Оживяват най-важните експедиции и постижения от началните години на подводното дирене на старини от всички периоди: от Античността до Втората световна война; находки от всякакво естество – от маслини и лули до амфори и
слонова кост. Сведенията, разпилени досега в различни вестници и списания, събрани на едно място, освен че улесняват читателя, но дават и по-вярна представа за извършеното полезно дело не само от Траянов, но и от неговото поколение.
Траян, или Тръна, както го наричат приятелите, не само излага, но и анализира фактите, макар и понякога само с хипотези. Той познава и привежда научна и научнопопулярна литература. Това се дължи вероятно на обстоятелството, че неговото поколение, когато се учеше да “далдисва”, слушаше лекции и общуваше с такива асове на подводната археология като Горанка Тончева (1926 - 2002) и Михаил Лазаров (1934 - 2006). Самият Траян сега дава принос за научния подход, който се е прилагал при работата на пионерите морски археолози. Сочи конкретно какви действия са се извършвали за подводно картиране и фотографиране, нанасяне на план-квадратни схеми и карти на находките. Голямо достойнство на труда са фотографиите, схемите и хрониката на варненския принос в подводната археология.
Малко приглушено, едва на последната корица, той пише за “предстоящата 50-годишнина на подводната археология в България”. Това е многозначителен факт. Авторът заема правилна позиция по един спорен въпрос. Той е на прав път, защото историческата правда е на негова страна.
И все пак - всичко ли е казал Траян? Той би могъл да разкаже за несполуките и трагедиите в подводното дело, за гибелта на бургаския фотограф, предприел самоволни действия на обект съветска подводница, предизвикали смут във Военноморския флот по повод нарушаване на режима на подводни гмуркания. Той знае за правилата за опазване на подводното археологическо богатство, за гибелта на Оник Читакян и Сияна Люцканова и още един младеж от Варна. Помня, че за последния случай ми разказа твърде подробно, но не записах нищо. А той е полезен не като сензация, а като поука. За грядущото поколение леководолази трябва да е ясно, че това не е безметежно удоволствие, а спорт, изискващ строга и педантична дисциплина и осигуряване.
Нека младите да се учат не само от постиженията, а и от трудностите и провалите. За да не ги допускат.
Доц. д-р ВЛАДИМИР ПАВЛОВ
(
1)Траянов, Траян К. Тайните на морското дъно. Варна, 2008, ИК “Морски свят”, 192 с.
НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::