начало
избор на брой
На английски език:
ИЛЮСТРОВАНА ИСТОРИЯ НА БАЗА ВАРНА
Излезе от печат съвместното издание на Издателска къща “Морски свят” и Военноморския музей, поръчано от Военноморска база Варна: Varna Naval Base – a Citadel of  our Naval Force*. Това не е само версия на английски език на появилото се през 2007 г. издание „110 години Военноморска база Варна (1897-2007 г.). Цитадела на военноморската ни сила”, което също бе съвместна продукция на Военноморския музей и Издателска къща „Морски свят”.
Съставителят капитан ІІ ранг от резерва д-р Атанас Панайотов е съкратил част от предишните текстове за сметка на новата информация, произтичаща от развитието на най-старото ни флотско съединение през изминалите две години: преобразуването на един от корабните дивизиони, получаването на минния ловец “Цибър”, извеждането от строя на няколко кораба със спомагателно назначение. Акцент е поставен и на участието на сили и подразделения на базата в национални и международни военноморски учения.
Консултанти на изданието са комодор Румен Николов – досегашен командир на Военноморска база Варна, а отскоро – заместник-началник на Щаба по подготовката на ВМС, и д-р Мариана Кръстева – директор на Военноморския музей. Дизайнер отново е известният подводен фотограф капитан-лейтенант от резерва Юлиян Недев, чиято житейска и творческа биография е свързана с варненската военноморска база.
Новото издание вече бе връчено на официалните лица – представители на чуждестранните участници в националното военноморско учение с международно участие “Бриз/Сертекс 2009”. То ще бъде и в ръцете на официалните лица – представители на ВМС на участващите черноморски държави в поредната активация на многонационалното оперативно формирование за военноморско сътрудничество BLACKSEAFOR, което ще се състои през м. август т.г. във Варна.
МВ