начало
избор на брой
"Морски колекции"
СЪВРЕМЕННАТА КАРТОГРАФСКА ПРЕДСТАВА ЗА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
В края на миналата година - от 14 до 18 декември, във Флоренция (Италия) се проведе най-значимото в света на картографията събитие за годината - 30-тата Международна картографска конференция със съпътстваща я голяма картографска изложба. На него българската картографска общност, обединена в своята национална организация - Българската картографска асоциация (БКА), се представи убедително и изцяло на свои средства. Организацията и провеждането на авторитетния картографски форум припомни, че през последните 2000 години човешка история картографията е сред първите грижи на суверена на всяко държавно устройство. Факт, който през последните десетилетия у нас се забравя и подценява въпреки, че е в основите на суверенитета.

Пълния текст на статията
(в PDF-формат)