НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ТЕТРАЕДРОВИДНИТЕ КОРАБИ НА РУСКИЯ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПАВЕЛ КУЗМИНСКИ (1840-1900 Г.)
И още нещо за „Кузминките” във Флотския арсенал - Русе през 1885 г.
По случай 175 г. от рождението на П. Д. Кузмински
В издадената неотдавна интересна морскоисторическа книга със сведения за български военни кораби през периода 1878-1900 г. е отделено място и за популяризирането на спасителните лодки „Кузминки” [1, с. 211-212]. Формално погледнато, една лодка, дори и спасителна, не представлява кой знае какъв интерес за историците, но „Кузминките” са от онези изключения, които потвърждават правилата. Дължа благодарност на авторите на книгата, че коректно отбелязват приноса ми за въвеждането на сведенията за тези плавателни съдове в историческата литература. Всъщност те са част от недостатъчно проучената научно-техническа дейност на големия руски учен и изобретател инженер-механик Павел Дмитриевич Кузмински (1840-1900 г.). В конкретния случай имам предвид неговата пионерна роля в обосноваването и въвеждането на тетраедровидната форма на корабния корпус. Предлагам на читателите допълнителни сведения за усилията на П. Кузмински в това направление на корабната техника, като наблягам преди всичко на връзката му с българската морска история. …

Пълният текст на статията на инж. Иван Алексиев (в PDF-формат) можете да прочетете
в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.