избор на брой
начало
„ЗА  ФЛОТСКОТО ЗАВЕЖДАНЕ”*
Посвещавам на Янчо Бакалов

Когато подводницата се завърне от плаване системите, устройствата и механизмите и се привеждат в тъй нареченото „изходно положение”, тоест, в състояние, в което трябва да бъдат, когато корабът е в базата. Допълнително, ръководството по борба с пожари и нахлуваща вода изисква всеки командир на отсек да предаде отсека си на офицера, който застъпва в дежурство по подводница. Този процес на лодката е малко по дълъг, отколкото на надводният кораб, но обикновено трае около половин час.
На подводничарите е известно, че един от най-трудните отсеци е дизелният. Два двигателя, по две хиляди конски сили всеки, два дълбоки, и като правило пълни с масла трюма, „клапанаци”, „тръбалаци”... с две думи – машинно отделение! На такива места привеждането „в изходно” е трудно...
Имаше „единичката” машинен боцман, ама огън момче – Марин Желев. Ще кажа само, че след два месеца служба в машинна команда, всичките му подчинени матроси ставаха „маринжелевчета” – струни! Той още си е перфекционист, Марин – каквото подхване, трябва да „дрънка”!
Тези качества му позволяваха да „изтърва” по някоя солена приказка. По често „нагоре”, по адрес на началниците, но... само когато е прав!
Имахме през 1977 година и млад заместник-командир по политическата част. Беше „пораснал” от комсомолски секретар в бригадата „леки сили”, в Созопол, до заместник на подводник! Стараеше се много, особено, що се отнася до личния състав. Да не забравя да спомена, че „леки сили” ми звучи като леки жени...
Та, прибираме се в базата от море и бързаме да приведем кораба „в изходно”. Бавят се нещо в пети отсек, при Марин Желев, а Зам-ът, загрижен за хората, минава по отсеците, подканва командирите да побързат, и... стига до „пети”:
-  Хайде, мичман Желев, побързайте малко, хората трябва да се прибират при семействата си! – с благ тон подканва замът.
Марин го поглежда изпод вежди, дръпва юнашкия си мустак и току изтърсва:
-  Заме, твоята е лесна – затваряш си устата и материалната ти част е в изходно положение! А при мен? Два двигателя, два трюма, клапанаци, тръбалаци... а?
Зам-ът тихичко отваря люка към централния пост и напуска отсека...
Капитан I ранг Станко СТАНКОВ, офицер от резерва
________________
* Завеждане (във флота) – материалната част, за която отговаря съответният член на екипажа.


Капитан ІІІ ранг Станко Станков като командир на подводница „Победа”
Подводницата „Слава” по време на честването на
126-та годишнина от създаването на българските Военноморски сили през август 2005 г. Снимка МВ