избор на брой
начало


ИЗ СПОМЕНИТЕ ЗА СЪВМЕСТНАТА МИ ДЕЙНОСТ С МИН. НА ОТБРАНАТА ВИЦЕАДМ. ДИМИТЪР ПАВЛОВ (3)
Хроника на едно непредизвестено сътрудничество

Продължение. Началото виж в:
11 април 2016 г. Из спомените ми за съвместната дейност с мин. на отбраната вицеадм. Димитър Павлов (1)
19 април 2016 г. Из спомените ми за съвместната дейност с мин. на отбраната вицеадм. Димитър Павлов (2)


Нетрадиционно е това интервю. И в спомените и в практиката ми. Началото си води повече от месец преди отпечатването на 22 септември 1995 г. Не поради обичайните процедури на съгласуване, уточняване на време и място. В Пресцентъра на Министерството на отбраната желанието за среща с Димитър Павлов бе активирано в средата на август 1995 г. от колежка - редактор в неделното издание на вестник „Труд” за рубриката „Запознайте се!”. 

Пълният текст на разказа на капитан І ранг о.з. Цвятко ДОНЧЕВ (в PDF-формат)