избор на брой
началоПОДВОДНИТЕ ЧУДЕСА НА РУСИЯ НЯМАТ КРАЙ
Едва ли има някой, който да не знае за трагичната участ на руските подводници „Комсомолец” (1989 г.) и „Курск” (2000) г. Но дали всички знаят, че към числото на потъналите поради груби технически и човешки грешки атомоходи трябва да се добавят още десетина руски (съветски) атомни и дизелелектрически подводници, потънали в световния океан след 1960 г.? Отделно могат да се изброяват десетките случаи на аварии, пожари и даже загиване на подводници в съветските бази, за което доскоро не беше прието да се пише и знае. Причините за високата аварийност в съветския (руския) флот са много и различни, но по принцип те са свързани със създадената цялостна система в бившия СССР за създаване и поддържане в бойно състояние на подводните сили на страната с претенции за световно океанско влияние. Системата може да се характеризира като безумна даже само заради заложените мащаби и темпове на изграждане и използване на подводния си флот без съответната система за осигуряване на ремонти, поддръжка и модернизация на вече построените кораби, без стабилна система за осигуряване на службата и живота на екипажите на подводниците. Този извод е направен много отдавна от западните анализатори и се отнася не само до подводното корабостроене, но и до създаването на надводни бойни кораби и други видове оръжейни системи в СССР.
Но все пак задачата, която съм си поставил с написването на този материал не е толкова претенциозна да разгледа този въпрос изчерпателно и от всички страни, а да се разкрие една не съвсем радостна история...
Авторът капитан І ранг Николай ЙОРДАНОВ като капитан-лейтенант
Пълният текст на този разказ в PDF-формат