избор на брой
начало

ВОЕННОМОРСКАТА БАЗА В АТИЯ - ТРУДНОТО НАЧАЛО ...
Когато през есента на 1972 г. станах дивизионен механик на 4-и ОДМПК (отделен дивизион малки противолодъчни кораби), не очаквах, че още през следващите дни и месеци ще настъпят значими промени. Всички знаехме, че във връзка с разширяването на Бургаското пристанище военните кораби ще бъдат пребазирани в новостроящата се база в Атия. Бургас беше станал център не само на нефтопреработвателната промишленост и на танкерния флот, но и център на българския Океански риболов. Същият за няколко години получи бурно развитие и се нуждаеше от собствена ремонтна база, както и от складови и кейови места. Океански риболов вече разполагаше с институт и внушителна със своите  размери сграда.

Пълният текст на този разказ на о.з. капитан І ранг Евгени ЦЕНОВ (в PDF-формат)