избор на брой
начало
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СО „МАТ” И СО
„ВОДЕН ТРАНСПОРТ”

В общия ход на развитие на корабоплаването за специфични цели и при вече работещи ЖП фериботи в Черно море и често възникваща неблагоприятна маршрутна ситуация през Турция като транзитна страна за превозите до Иран, СО „МАТ” поиска да разработим проект за доставка на кораби Ро-Ро (авто-фериботи) оглед елиминиране транзитните проблеми.
Направихме разработката за наша покупка и дългосрочно наемане от тяхна страна или тяхна покупка. След проучване и преценка заявиха, че предлагат те да ги закупят, като тяхна собственост, а Параходство „Български морски флот” (БМФ) да им осигури екипажи и техническа експлоатация по съответен договор, така както в предходни времена БМФ обслужваше „Булет”. Наложи се лична среща с колегата ръководител на СО „МАТ” - Славчо Първанов. В детайли го запознах с нашият разчет, ако ние трябва да закупим корабите и че принципа за тяхното самооткупване налага да искаме дългосрочно наемане от тяхна страна. Така той придоби увереност и преценявайки общия ефект по търговската гъвкавост, която ще осъществяват в комбинацията суша-море и икономията на горива, гуми и материали определя корабите да са техен основен фонд и техническо сътрудничество с БМФ.
„Корабоимпекс” проведе офертна акция и се закупиха два най-нови авто-фериботи (получили по-късно българските имена „Царевец” и „Трапезица”) с отлична пасажерска част за пътуващите шофьори, до момента корабите бяха в едногодишна експлоатация от шведския корабособственик „Нордьо” (Ebert Petersson). Корабите бяха приети за техническа експлоатация от БМФ. Нашите екипажи бяха тези, които вече дълго време бяха работили по БМФ - ЖП фериботи и двата типа кораби бяха скандинавска постройка с най-високо световно качество на техническия прогрес в корабоплаването.
Шведът очакваше, че ще има проблеми при отплаването по разписанието, което беше наложил на СО-МАТ при продажбата и наемането на корабите от негова страна, за да изпълни контрактни задължения. Той допусна нашият екипаж на борда на кораба два часа преди отплаване по разписание под предлог, че неговият банкер все още не му е потвърдил превеждането на сумите по негова сметка, макар че имаше право, допускайки екипажа по-рано за усвояване на кораба да не разреши отплаването чрез Капитана на порта (Harbourmaster). Увереността му за проблеми се провали, защото нашият екипаж, в учудващо за него кратко време, без каквото и да е колебание, отплава на часа, минутата и секундата. Шведът - морски аристократ, трябваше да преглътне своята самоувереност на викинг и да разбере, че и българите са равностойни на викингите и компетентни морски лица, преодоляващи провокации.
Тази доставка на кораби си имаше своите технически и банкови премеждия преди да излезе решението на Министерския съвет. Техническите бяха в това, че имаше информация за един от корабите на „Нордьо” - същият тип от тези, за които се преговаряше, че бил потънал в бурно море покрай остров Кипър. Мълвата още повече се развихри, тъй като наш колега - морско лице публикува статия за произлязлото произшествие и още повече се надигна вой сред тези, които бяха против покупката и решението се задържаше в
К.д.п. Николай Йовчев
Ро-ро корабът „Царевец” в Пристанище Бургас, 1984 г.
Ро-ро корабът „Царевец” в Пристанище Бургас, 1987 г.
Министерския съвет. Бяхме се събрали в тесен кръг при ресорния зам. председател на Министерския съвет, за да се вземе окончателно решение, преди всичко за валутния ресурс, но се чустваше, че витае сянката на авариралия еднотипен кораб като несполучлива конструкция. За да се разчисти тази сянка и да няма колебания, поясних събитието от гледна точка на теорията на кораба именно за този тип кораби. Те се проектират и строят разумно устойчиви, с цел да се избегне рязка бордова качка (бордово люлеене), вкл. и анти-креняща система, за да не се допуснат екстремални напрежения в укрепващата система (верижно обвързване на камионите за палубите), иначе веригите се късат и товарните камиони започват своя фатален танц по палубите, блъскайки се от борд на борд и предизвиквайки опасни кренове с непредсказуеми последици за кораба.
Информацията и коментарът на шведската преса за потъналия кораб не можеше да се счита за меродавна. Тя вероятно е обслужвала интереси, като безконфликтно уреждане на застрахователното покритие за тотална загуба и международно прикритие за неспазването на добрата морска практика за плаване в бурно море. Поясних, че ако не ни се търси отговорност може да демонстрираме екстремален крен на наш ферибот в Белослав чрез неправилен карго план, като създадем отрицателна устойчивост (отрицателна метацентрическа височина). С този пример и разяснения как ще го направим, съмненията се изчерпаха. Практиката, след покупката на корабите и впоследствие за целия период на експлоатация от екипажите на БМФ до препродажбата на корабите, доказа че при грамотна експлоатация подобни „магии” не се сбъдват.
В последния момент на покупката възникна въпросът, че БНБ не са уредили кредита чрез шведските институции, макар че това беше уточнено в Министерския съвет и че при изтеклото време вече ще трябва да се ползва директен финансов заем при неблагоприятни условия. Остана впечатление, че покупката се е извършила при висока цена на кредита. Тръгнаха проверяващи, но се оттеглиха, когато разбраха, че БНБ са решили положението със свои свободни валутни ресурси и кредитът е даден на СО „МАТ” с висока международна по тези времена лихва и така са гарантирали за себе си по-висок ефект в сравнение с валутния свободен ресурс, ако бъде даден на депозит в чужда банка. Така ефектът от погасяване на кредита от СО МАТ се преразпределяше, без да напуска страната.

Капитан далечно плаване
Николай ЙОВЧЕВ

Още по темата в „Морски вестник”:
29 юни 2015 г. Ро-ро корабът Scandinavia (IMO 7814462), преди да стане „Царевец” и след това.
8 юли 2015 г. Първият български екипаж на ро-ро кораба „Скандинавия” (по-късно „Царевец”)