начало
избор на брой
"Морски колекции"
УНИФОРМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИРАЛИ, ВЪВЕДЕНА ПРЕЗ 1968 Г. (5)
Продължаваме адмиралската поредица със зимната парадна униформа. В обясненията, поместени в „Правила за носене военната форма на облеклото от военнослужещите в Българската народна армия (В мирно време)” от 1968 г., се посочва, че шинелът е от „черно шинелно сукно мериносово”. От същата материя е и шинелът на офицерския състав, а на старшинския (мичманския) и на курсантския – от „черно шинелно сукно”. На школниците и на матросите шинелът е от „черен шинелен шаяк”.
Другото, което отличава адмиралския от офицерския шинел, са „металически позлатени копчета”. На офицерския шинел, както и на шинелите на всички останали категории военнослужещи от флота, са само „металически”.
Форма № 1 – парадна – зимна (по форма № 5 за ВМФ). За адмиралите от ВМФ