начало
избор на брой
"Морски колекции"
УНИФОРМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИРАЛИ, ВЪВЕДЕНА ПРЕЗ 1968 Г. (2)
Лятната парадна униформа, която ви представихме в част 1, не е единствена. Тя има и втори вариант – форма № 2. Информация за нея има на стр. 22 от „Правила за носене военната форма на облеклото от военнослужещите в Българската народна армия (В мирно време)”, издадени от Държавното военно издателство през 1968 г.
Форма № 1 – парадна – лятна
(по форма № 2 за ВМФ)
За адмиралите от ВМФ