начало
избор на брой
"Морски колекции"
УНИФОРМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИРАЛИ, ВЪВЕДЕНА ПРЕЗ 1968 Г. (10)
Продължаваме темата с празничните униформи на българските адмирали след 1968 г. Петата от тях е форма № 2 – празнична – зимна, по форма № 5 за ВМФ. За разлика от парадната, тук кортикът се носи под шинела. Шарфът и ръкавиците липсват. По-късно са възприети черните кожени ръкавици.
Форма № 2 – празнична – зимна (по форма № 5 за ВМФ). За адмиралите от ВМФ