начало
избор на брой
"Морски колекции"
ПОСЛЕДНОТО ПЛАВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИЯ  КОРАБ
„ДЖОН Т. ЕСБЕРГЕР”

На пръв поглед всичко на кораба изглежда нормално: вахтите на мостика и в машината, радарите и непрестанното наблюдение на всички плавателни съдове  наоколо. Но в действителност става дума за последното плаване на  най-големият до този момент спасителен кораб на Немското дружество за спасяване на море. „Джон Т. Есбергер” е спуснат на вода на 26 април 1975 г. и веднага е обявен за най-големият, най-бързият и най-модерният спасителен кораб в света в този клас.
Трите двигателя с обща мощност от 7200 к.с. осигуряват скорост от 26 възела. Корабът е дълъг 44,20 м., широк - 8,05 м., и има на борда си напълно оборудвана болница с пълни лекарски екипи денонощно, свръхмодерни за времето си противопожарни системи, декомпресионна камера, специализирано звено за леководолазни дейности и др. Високоскоростната  работна лодка, която се намира винаги на борда, е в непрекъсната  готовност и може да бъде спусната за броени секунди във водата.
Интересното е, че този уникален спасителен кораб е бил стациониран непрекъснато в продължение на 36 години на едно и също място – пристанището на Гросенброде, което е най-северозападната част в Любекския залив на Балтийско море. През тези дълги години корабът е извършил над 2000 спасителни операции и 4500 контролни плавания. Спасени са над 1100 души. Оказана е помощ на повече от 800 кораба, намиращи се в бедствено положение.
Немското дружество за спасяване по море е най-модерната подобна организация в света, като характерното за нея е, че тя се издържа изключително от частни дарения! Поради тази причина Дружеството решава да предаде кораба с цялото му оборудване на Техническия музей в гр. Шпайер на Майн, като за тази цел на 10 май 2011 г. се подписва договор за дарение с „всички права и задължения”, призтичащи от този акт.
След подписването на договора този прекрасен кораб плава към последната си местостоянка под флага на Музея, участва в празненствата на пристанището в Хамбург и продължава на собствен ход към делтата на река Рейн при Ротердам. Следващото пристанище е Дуисбург, а после следва натоварваането му на специална баржа, която ще го „качи” нагоре по течението на река Рейн. На 26 май корабът е пристигнал в пристанището на гр. Шпайер, след което е прекаран по суша до близкия Технически музей на града – TECHNIK MUSEUM SPEYER.
На борда на кораба всичко е запазено и реставрирано с най-големи подробности и посетителите на музея ще имат възможността да се запознаят подробно с дейността на Дружеството за спасяване по море. От края на м. май до 5 октомври т.г. всичко по кораба е било подредено, боядисано и сложено на неговото място. Работната лодка ELSA е отново на кърмата. На борда всичко изглежда така, като че ли корабът е напуснат от екипажа само за няколко часа. Тенджерите блестят в камбуза, морските карти са на мястото си на мостика, една разтворена книга лежи на масата.
През изминалите месеци са били извършени огромни по обем възстановително-ремонтни дейности по корпуса на кораба, машината и палубните съоръжения. Транспортираните отделно съоръжения и механизми са върнати на местата си, основно ремонтирани, почистени и боядисани.
От мостика, през корабната болница, жилищните помещения на екипажа, салета и машинното отделение – всичко е лъснато до блясък и всеки посетител може веднага и на всяко място в кораба да добие ясна представа за ежедневието на борда.
А в същото време бившият капитан на кораба Свен – Ерик Карл е поел командването на друг спасителен кораб. И отново 365 дни в годината на вахта, денонощно! Този път на „ BREMEN”.
И отново по радиото се чува  спокойният и ясен глас: ”Тук спасителен кораб „Бремен” ! Идваме!”
Георги НИКЛЕВ
По: WWW.KURS-SPEYER.DE
Последни минути преди началото на последното плаване на „Джон Т. Есбергер”.
Поглед  към надстройката и ходовия мостик на „Джон Т. Есбергер”.
И на двата борда е поставен голям трансперант, върху който се съобщава целта на последното плаване на кораба.
С помощта на няколко съоръжения „Джон Т. Есбергер” е поставен върху огромен трейлер, а след това – преместен върху специална баржа.
Маршрутът на последното плаване преминава край емблематични забележителности от историята на Германия.
Мощен тласкач осигурява хода на процесията.
Плаването преминава под флага на музея (в ляво – син флаг с жълти букви).
Сапаниране на корпуса на „Джон Т. Есбергер” преди издигането му от баржата.
Между кила на „Джон Т. Есбергер” и водната повърхност са само няколко метра, но корабът повече няма да се върне в естествената си среда.
Докато трае подемната операция, баржата остава в близост до кораба.
Добрата организация и правилните изчисления позволяват на трейлера, върху който е „Джон Т. Есбергер”, да прави „поворот” от 90 градуса по кръстовищата.
Снимка от поредния мост, под който преминава баржата със специалния товар на борда.
Тази снимка най-добре показва, че предварителните разчети са направени с точност до няколко сантиметра!
Просторното машинно отделение грее от чистота. От друга страна, като си помислим, че това е кораб, построен през 1975 г., можем само да завиждаме на механиците, служили на този кораб...
Механизмите изглеждат в такова състояние, сякаш след минута ще започнат да работят.
Кога и у нас ще се появи такъв музеен експонат???