:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
ЯХТЕНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ПРЕДВИДЛИВОСТ
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ?

Най-добрата застраховка е всъщност тази, която никога не се използва, но все пак трябва да я имаш!

Сезонът вече започна и всеки е направил по един огромен списък с най-необходимите ремонтни дейности. Разходите не са малки и всеки трябва да се съобразява с тях.
Позатихнали са и домашните скандали относно това, каква част от семейния бюджет трябва да се отдели за материали по ремонта на яхтата. Тъщата си е заминала на село да сади домати, няма вече кой да се бърка в работи, от които нищо не разбира, но малцина от дребните корабособственици се сещат, че НА ВСЕКИГО И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ  може да се случи това, което се вижда на снимката към този материал.
Няма море или океан в света, където това нещо НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ. Не знаем само кога ...
В тази връзка си спомних за две много характерни застрахователни събития, случили се у нас през последните 40 години. САМО ДВЕ, но в действително те са - за жалост! - десетки!
В началото на осемдесетте години, в разгара на лятото във Варна бяха опустошени прекрасно подреденият и спретнат яхт-клуб „ Кап. Георги Георгиев” и Морска гара в резултат на ураганен вятър и огромни вълни от изток - североизток. За зла участ по същото време на територията на клуба беше организирано изложение на чисто нови полски яхти, част от които (ако не и всички!) са били предвидени за българския пазар.
Разрушенията по сградите бяха много големи, а яхтите - унищожени до една! Всичките бяха на стапел и никой не успя да реагира адекватно на ситуацията. После плъзнаха слухове, че яхтите не са били застраховани, което е твърде вероятно, тъй като тогава всичко беше държавна собственост и всичко се движеше на принципа „от единия джоб - в другия!” На застрахователната дейност се гледаше едва ли не като на напълно безсмислена работа и глезотия! Типичен социалистически начин на поведение! Не мога да кажа нищо по отношение на това, дали сградите са били застраховани. Моля тези , които знаят повече подробности по случая, да споделят с нас тяхната информация.
Другият случай беше тежката авария с култовата яхта „Олимп”, собственост на Техническия университет - София преди две години в Созопол. Изключителната некомпетентност на екипажа стана причина яхтата да бъде изхвърлена на камъните на остров Св. Иван и беше цяло чудо, че всичко се размина без човешки жертви.
Казвам, впрочем, „култова” яхта, тъй като именно с този „Картър - 30” големият треньор, организатор и изключителен ветроходец Наско Колев успя с неговият чудесен екипаж да обиколи цяла Европа, да стигне до гр. Рощок и да се върне във Варна без нито една драскотина по борда! А тридесетина години по-късно една групичка некадърници успя само за 2-3 часа да превърне прекрасната лодка в купчина стъклопластикови отломки пред очите на цял Созопол!
Тези два доста различни по съдържание казуса са тясно свързани с института на застраховането. В тази връзка си позволявам да изброя (без никакви претенции за изчерпателност!) някои основни моменти при сключването на застраховка предимно в областта на малките плавателни съдове. Ето, според мен, някои по-важни моменти, които би трябвало да имаме предвид при сключването на застраховка.
1. Какви видове застраховки  съществуват за моята яхта? Нека всичко ви бъде обяснено подробно преди подписването на полицата!
2. Коя ще бъде най-подходяща застраховка за моята лодка? Цени, срокове и т.н.
3. Написаните с най-малки букви текстове на последните страници на полицата да се четат най-задълбочено!
4. На кой точно застраховател да поверя своите интереси? Пълното проучване на пазара спестява по-късно много проблеми и пари!
5. Какво да се прави след една евентуална авария, при кого и КАК да бъде заявена тя? В какви срокове да сторя това?
6. Да се изисква от застрахователя пълен списък на всичко, което подлежи на застраховане в една яхта. Много от дружествата не го правят по ред причини, които не бих искал сега да коментирам.
7. Преди сезона и преди сключването на застраховката би трябвало да имате на разположение ВЕЩ  в тази област адвокат, който би могъл да реагира адекватно при необходимост, а и да ви консултира преди подписването. Всяко, типично по български, спестено възнаграждение може да ви излезе по-късно много, много „солено”.
Позволявам си да кажа, че ако се спазват тези първоначални, но абсолютно необходими изисквания, бихме могли да сведем до минимум рисковете на предстоящия ветроходен сезон.
Здраве и късмет тази година и достатъчно вода под кила !
Георги НИКЛЕВ