начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-форматПЪРВА ЛИ Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА РИБНА КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПРЕЗ 1925 Г. В БУРГАС?
През декември 2015 г. Държавният архив - Смолян публикува три интересни рекламни снимки на консервната фабрика на братята Илия и Георги Кацарови в Бургас. В придружителния коментар към тях се твърди, че тя е „Първата българска рибна консервна фабрика” (регистрирана 1925 г.) [1]. В морскоисторическата литература тази версия е известна поне от 1998 г. [2]. От друга страна, през 2002 г. автор на монографично изследване на междувоенното морско стопанство на България уверява, че „Първата българска рибоконсервна фабрика е основана през 1899 г. от Пантелей Генов във Варна” [3, с. 166].