160 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ ПАТЕНТ НА БЪЛГАРИН
Нови сведения за френския патент на Николай Тошкович за бутални пръстени с регулируем натиск
В памет на доц. д-р инж. Младен Цонев (1937 - 2015 г.) - виден историк на техниката, първия изследовател на живота и делото на Н. Тошкович

Одеският българин Николай Стефанов Тошкович (1831-1893 г.) е известен от близо половин век в историческата ни литература като първият наш сънародник който става притежател на патенти: 1857 г. - френски патент (съвместно с френския механик Франсоа Жерар) за бутални пръстени с регулируем натиск, 1859 г. - френски патент за „гребен винт с двойно действие” (днес - противоположно въртящи се съосни гребни винтове). Преди 10 години публикувах подробна негова биография, вкл. критичен историографски преглед на дотогавашни публикации за живота и делото му [1, с. 69-116], а междувременно - допълнителни биографични сведения [2], [3], както и критика на разпространявани недостоверни твърдения за творческата му дейност [4, с. 2-3]. Тъй като през 2017 г. се навършват 160 г. от издаването на първия френски патент на Н. Тошкович, тук предлагам сведения изключително за историята на първото му изобретение и спестявам историографския преглед на изписаното за българския съпритежател на патента от 2006 г. насам [5]. По правило по-нататък в текста всички дати до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар (стар стил), но при дати от същия период, цитирани евентуално по Григорианския календар (нов стил), в скоби посочвам датата по стар стил.
Кога и защо Н. Тошкович отива в Париж

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.

начало
избор на брой
"Морски колекции"