начало
избор на брой
"Морски колекции"
ДА ИМАШ ПРАВО НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ПО МОРЕХОДНАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ
Още нещо за дипломите от Мореходния отдел на Морското училище

Историята на всяко образователно заведение е отражение на държавната политика и на събитията, случващи се в страната и света; биографията на всеки негов възпитаник е низ от епизоди и преживявания, които произтичат от обстоятелствата и личните му качества. Това обобщение важи в частност и за най-старото наше техническо училище - Морското училище, създадено след Освобождението на България. От откриването му в Русе през 1881 г. та до днес то е преминало през многобройни и твърде различни по характер преобразования, за да осигури подготовката на необходимите за страната технически и морски специалисти, а в съдбоносни моменти и да съхрани под друга форма традициите в морското образование у нас. 
Архивни документи от края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ век, свързани с историята на търговското корабоплаване, припомнят позабравени или малко известни факти относно издаваните от Морското училище дипломи и за превратностите в професионалната реализация на тогавашните му випускници. ...

Пълният текст вижте тук (в .pdf формат)

Статията илюстрираме с документите на к.д.п. Славчо Рангелов (1914 – 1989 г.), съхранявани от неговата дъщеря Евгения Славчева РАНГЕЛОВА-ПЕЕВА.