начало
избор на брой
"Морски колекции"

ЧИТАТЕЛЯТ ДОПЪЛВА ТЕМАТА ЗА КОРАБИТЕ
„БЪЛГАРИЯ” И „ВИТОША”

По повод публикацията 15 август 2010 г. Кораби с името „Родина” в състава на БТПД и Параходство БМФ нашият редовен читател и приятел к.д.п. Николай Йовчев ни припомни интересен момент от експлоатацията на парахода „Родина II”. Става дума за това, че той е купен като параход с гориво за неговата парна машина въглища и вече под наш флаг, в края на първата или на втората година експлоатация, след осъществен в Малта ремонт корабната силова уредба преминава на мазут. „Тази информация съм получил на времето, когато сам плавал като помощник-капитан на параход „България II”, където имаше един огняр, работил преди и по военните години като огняр (на въглища) и е бил такъв при получаването
на парахода „Родина II” след войната. Ако информацията е меродавна, следва параходът да го водим като последният плавателен съд с гориво въглища и като момент на ликвидация на тежкия огнярски труд в Параходството в следвоенните години” – допълва капитан Йовчев.
По повод публикацията 16 август 2010 г. Кораби с името „Витоша” в Параходство „Български морски флот” друг наш редовен читател и приятел – капитан I ранг от резерва Георги Георгиев, който вчера бе удостоен с почетния знак на кмета на Варна с лента, ни коригира с факта, че „Витоша I” е параход, а не кораб с дизелов двигател. Той е плавал на този параход през 1973 г. и допълва, че поради този факт „Витоша I” не би могъл да бъде изведен от експлоатация през 1971 г. Това е станало през 1974 г.
Твърдението, че „Витоша I” е разполагал с дизелов двигател от 1200 к.с. е на изследователя Тремол Иванов (вж. Иванов, Тр. Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава, ИК „Галактика”, Варна, 1996, с. 346). Справочникът
Параходът “Родина II” по времето, когато Варна се нарича Сталин. Снимка www.lostbulgaria.com
Параходът “Витоша I” е в състава на Параходство БМФ от 1961 до 1974 г. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
Catalogue of The Sea Going Ships of the State Shipping Corporation Varna, Bulgaria, издаден от ДСО „Воден транспорт” през 1969 г. потвърждава факта, че „Витоша I” (ex COLEFORE, ex BESTWOOD) е бил кораб с парна машина.
В посочения справочник обаче се твърди, че „Витоша I” е в състава на Параходство БМФ от 1962 г. В това отношение можем да се доверим на изследователя Георги Калинов, който на базата на документални данни е написал, че това е станало на 13 май 1961 г. (Калинов, Г. Морски календар, в: По морета и океани - 90 години българско търговско корабоплаване, Варна, 1983, с. 173). Между впрочем, пак там Г. Калинов също посочва, че „Витоша I” е параход, а не моторен кораб.
Диалогът с читателите още веднъж ни показва колко важно е да се сверяват данните за различните кораби, особено за тези, които вече са в историята, от всичките възможни източници. В това отношение „Морски вестник” ще продължи да бъде добронамереният посредник между авторите и читателите и за в бъдеще.
Атанас ПАНАЙОТОВ