начало
избор на брой
"Морски колекции"





Пълният текст на статията, в PDF-формат
МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА НА МЕСАМБРИЯ
Сребърното, златното и бронзовото монетосечения на Месамбрия са толкова интензивни, че продукцията на нито един понтийски град не може да се сравни с тях. В някои отношения градът на тракийския легендарен цар Мелсас превъзхожда дори метрополиите си Бизантион и Калхедон, които се намират на входа на Босфора откъм страната на Мраморно море (някогашната Пропонтида). Сигурно това се дължи на тракийската среда и на самото разположение на месамбрийската полития (град-държава). Основана в края на VI в. пр. Хр. на мястото на старо тракийско селище и укрепнала в първото десетилетие на V в. пр. Хр., новата колония още в първите десетилетия на съществуването си започнала да сече оболи – сребърни монети с тегло около половин грам, и сребърни драхми, които тежат малко повече от 3 грама. През това време младият град-държава развил интензивна търговия, като използвал собствените си монети на градския пазар и в най-близките пазарища (емпориони). Наред с тях международните търговски операции с близките траки, аполонийци и граждани на Бизантион, Атина и северночерноморската Олбия ставали посредством кизикени. Така се наричали електроновите монети на Кизик, чиито останки сега лежат на малоазийския бряг на Мраморно море. …