начало
избор на брой
"Морски колекции"

ГРАДЪТ В ПОДНОЖИЕТО НА МЕДНАТА ПЛАНИНА
(Исторически бележки)

Древните и модерните автори приемат 610 год. пр. Хр. като дата на възникването на Аполония Понтика. В общи линии това се потвърждава и от археологическите находки. Тези факти многократно са повтаряни и едва ли е необходимо отново да ги подлагаме на  критически анализ. Проучванията на днешното Южнобългарско Черноморие през последната четвърт на ХХ век обаче и последните находки, ни подтикват да очертаем по един нов начин регионалната историческа  и природна среда, в която се ражда този западнопонтийски град, достигнал културно-историческото си акме (връх) през V - IV век пр. Хр.
Аполония Понтика, днешният Созопол, се намира в подножието на крайбрежното разклонение на Странджа, което носи името „Меден рид”. Всъщност то се е получило от названието на най-високия му връх „Бакърлъка”, което на турски език има същото значение. Трудно е да се проследи историята на този топоним, но е сигурно, че произходът му се корени в богатството му на медни месторождения и в тяхната експлоатация през вековете. Съществуват доказателства, че тукашните рудни богатства са били използувани още през меднокаменната епоха. Това са големи струпвания на шлака, топилки и археологически материали, произхождащи от акваториите на полуостров Атия и Созопол и едно еднослойно енеолитно селище в землището на село Черноморец, което се намира недалеч от полите на връх „Бакърлъка”. При последните разкопки археологът Димитър Недев откри металургични пещи в индустриалния квартал на самата Аполония Понтика, а в акваторията на нос „Акра”, северно от град Черноморец, по сведения на проф. Калин Порожанов, са открити материали от ранножелязната епоха...

Пълният текст на статията на проф. Иван КАРАЙОТОВ в pdf-формат.
Стрели-монети от полуостров Атия.
Стреличка с аполонийска котва от колекцията на Варненския археологически музей.
Изображение на котва върху керамичен съд, произведен в Аполония и открит в двора на бургаската текстилна фабрика „Яна”.
Червенофигурна каничка с изображение на траки от Аполония.
Бронзова монета от тракийската крепост „Малкото кале” с изображение на бронзовата статуя на Аполон Лечител, която се е намирала на остров Св. Св. Кирик и Юлита.
Остров Св. Св. Кирик и Юлита. Въздушна снимка от 1926 г., която дължим на интернет-страницата Lost Bulgaria.
Мраморната статуя от полуостров Атия, началото на V в. пр. Хр.
Мраморната статуя от полуостров Атия, началото на V в. пр. Хр. (гръб)