начало
избор на брой
"Морски колекции"

ПИРГОС - БУРГАС И РАЙОНЪТ НА БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ - ИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ
Пълното авторско заглавие на изследването е: Пиргос - Бургас и районът на Бургаския залив в средновековните писмени и картографски извори, съпоставени с най-ранните карти от ХVІІ - ХVІІІ в.

Името на днешния Бургас идва от старогръцкото и тракийско (според професор Кирил Влахов) „Пюргос”(на старогръцки, „Пиргос” на новогръцки). Промяната е станала, защото в думите, съдържащи гръцкото „П”, на турски език този звук преминава в „Б”. „Пюргос” означава „кула”, „малка крепост” и след завладяването на Византия от турците през ХV век навсякъде „Пиргос” е станал „Бургас”. Един от Принцовите острови, където има укрепление сега се нарича „Бургасада”, в чертите на Истанбул съществува топонимът „Яримбургас”, а по нашето крайбрежие в района на Балчик срещаме „Бургас дере”. В древната си форма „Пюргос” се е запазило като топоним на десетки места в континентална и островна Гърция.
Отнесен към днешния Бургас топонимът „Пюргос” за първи път се среща в поемата на византийския поет Мануил Фил „За подвизите на известния чутовен протостатор”. Тя е посветена на византийския пълководец Михаил Глава Тарханиот, българин по майка. Ето в превод самият текст, касаещ Пиргос: …

Пълният текст на изследването на проф. д.и.н. Иван КАРАЙОТОВ в .pdf формат