ВЛАЧЕН ЛИ Е „ХАМИДИЕ” СЛЕД  АТАКАТА  НА „ДРЪЗКИ”
Прочетох с интерес мнението на доц. Янчо Бакалов [1] по засегнатите някои според мен неясни въпроси около атаката на „Дръзки” срещу „Хамидие” [2]. Преди всичко дължа благодарност за положителната оценка относно авторските ми усилия в сайта на „Морски вестник”. Естествено внимателно разгледах критичните бележки, които бих обобщил до четири въпроса: от тях три ми се струва, че възникват поради недоразумение, а по един наистина става дума за принципно различни мнения.
Първото недоразумение виждам в следното твърдение: „Приведеното от инж. Алексиев сведение за повредите на „Хамидие”, констатирани от [...] Паул Дрисен [...], сочат според мен напълно удовлетворителна причина (въпреки че инж. Ив. Ал. е на друго мнение) целият носови отсек да бъде наводнен, а няколко десетки членове на екипажа да пострадат сериозно (вкл. 8 убити)” [1]. Прегледах отново т. 2  на текста на публикацията си за евентуална неволна неточност от моя страна, но при най-добро желание не мога да приема приписаното ми различно мнение относно  причината за наводняването на носовия отсек дори само заради това, че изобщо не съм изразявал мнение по нея. Цялата точка 2 е посветена само на търсене на отговор на въпроса, поставен в заглавието ? „Какъв е размерът на пробойната на „Хамидие”?” Въздържах се да коментирам (още по-малко - с цветисти квалификации) и нелицеприятното обстоятелство, че десетилетия наред безчет  специалисти са разпространявали „бомбастичните твърдения за огромна пробойна [...] от порядъка на десетки квадратни метра” [1]. От експертния оглед на П. Дрисен става ясно, че в десния борд няма пробойна, а от взрива корпусът само е огънат в район 7 на 3,5 м и „През разкъсаните шевове е нахлула вода”. Накратко, коректно съм отбелязал причината за нахлуването на вода в корпуса, но не съм изразявал мнение по нея, т.к., както отбелязах, тя не е предмет на разглеждането в т. 2 [3]. …

Пълният текст от статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ в PDF-формат
начало
избор на брой
"Морски колекции"