начало
избор на брой
"Морски колекции"

ДОПЪЛНЕНИЯ ПО ИМЕНУВАНЕТО НА „КАЛИАКРА” (1947 Г.)
Съобщението „Преди 65 години за първи път жена става кръстница на български кораб” [1] съдържа интересни сведения за историята на пътническия кораб „Калиакра”, които са повод за няколко уточнения. Преди всичко именуването на кораба се е състояло при спускането му на вода в Държавната корабостроителница - Варна на 29 март 1947 г. На тържеството като официални гости присъстват: генерал-майор Васил Марков - главен директор на железниците и пристанищата в Министерството на железниците, пощите и телеграфите (МЖПТ), инж. Николай В. Попов - началник отдел „Корабостроене” при Дирекцията за водните съобщения (ДВС) в МЖПТ, капитан Найден Я. Найденов - началник отдел „Корабоплаване” в ДВС. На тържеството Надя Белопитова - съпруга на инж. Никола Белопитов [2], „кръсти кораба, като разби в носа му бутилка шампанско и му пожела дълъг живот във вярна служба на българското корабоплаване” [4].
На 5 октомври 1947 г. е проведено тържеството по вдигането на държавното знаме над завършения вече кораб. На него присъстват инж. Димитър Славов - директор на ДВС, капитан Н. Я. Найденов, инж. Н. В. Попов, инж. Любомир Веселинов - началник на Държавната корабостроителница - Варна, и други специалисти от корабостроителницата. В началото на тържеството инж. Д. Славов произнася слово, след което предава знамето на коменданта на кораба Ангел Прокопиев. В подробното съобщение за тържеството, публикувано в местен вестник, името на Н. Белопитова не е споменато. След вдигането на знамето корабът прави първия си рейс до Балчик и обратно до Варна [5].
В проектирането на „Калиакра” участват инж. Владимир Рождественски, инж. Живко Тодоров, инж. Стефан Рачев, инж. Стоянов и техниците Байчо Стоев, Георги Семерджиев, Славчо Вълчанов и др. Строежът е започнат в началото на 1946 г. [6] Брутната вместимост по онова време наистина е 224, но в регистър-тонове (1 р. т = 2,83 куб. м); при потвърждаването на класа на кораба пред Българския корабен регистър през юни 1994 г. тя е преизчислена по Международната конвенция за
измерване
Инж. Димитър Славов, 1939 г. Източник: https://catalog.libvar.bg/view/tmp/photos/101603.jpg
Корабът „KALIAKRA I”. Източник: https://www.kaliakra.ch/mediac
тонажа на кораби от 1969 г. и определена на 199 [7, с. 35], [8].  Около 1989 г. ОСО -Варна дава кораба под аренда [9, с. 8]. Вероятно тогава двигателят MWM (произведен през 1943 г.) е сменен със SKL 6NVD 36-1 и той е вписан при потвърждаването на класа през юни 1990 г. [10, с. 34], [11], но през 1998 г. е извършена нова смяна на двигателя [12]. Към годината на завършването на строежа на кораба той е посочен с пътниковместимост 300, вкл. кабини с 14 легла [4]. По онова време салонът и ресторантът на кораба са украсени с картини на големия маринист Георги Велчев [5].
Пожеланието на кръстницата на кораба Н. Белопитова се сбъдва. Той плава до наши дни, понастоящем -  под името „KALIAKRA І” и с регистрация във Валета, столицата на Малта [13]. За отбелязване е, че става дума за кораб с нитован корпус на 65 години. Факт, който свидетелства както за качествената работа на българските корабостроители (конструктори и производители), така и за професионализма на неговите корабособственици.

Литература
1. https://morskivestnik.com/compass/
2. Никола Райков Белопитов (1901-1972 г.) - електроинженер, един от известните български изобретатели, създател и пръв главен директор на Синдиката електротехническа промишленост (ЕЛПРОМ), създател и пръв директор на Института по електротехническа промишленост, основоположник на съвременната електротехническа индустрия в България. През периода септември 1944 - юли 1947 г. е технически директор на Главната дирекция ПТТ към Министерството на железниците, пощите и телеграфите [3] (в структурата на това министерство е и Дирекцията за водните съобщения).  Благодарение на отзивчивостта на Райко Белопитов - син на инж. Н. Белопитов, уточних, че Надя Белопитова е първата му съпруга, умира през 1948 г.  
3. Дундуров, Панчо и Георги Гемиджиев. Никола Белопитов и приятели. С., СЕЕС и Мики Принт, 2006. 258 с.
4. Държавната корабостроителница пусна във водата първия кораб от двегодишния стопански план. - Нар. дело (Варна), № 800, 30 март 1947, с. 1.
5. П. Освещаването на новия кораб „Калиакра”. - Нар. дело (Варна), № 964, 7 окт. 1947, с. 1 и 3.
6. П. Новият кораб „Калиакра” - гордост за родното корабостроене. - Нар. дело (Варна), № 965, 8 окт. 1947, с. 3.
7. БКР. Регистрова книга 1996. (Варна, 1996). 175 с.
8. Международната конвенция за измерване тонажа на кораби от 1969 г. влиза окончателно в сила от 18 юли 1994 г. и оттогава регистровата вместимост (тонажа) на корабите, за които тя се отнася, се определя в БЕЗРАЗМЕРНО число, а не в мерни единици като регистър-тон, БРТ, grt, GRT, тон, бруто тон, бт, БТ, грос-тонидж, gt и GT, тиражирани безхаберно в интернет и научна, популярна и учебна литература, както и в нормативни документи.
9. „Месарят” на „Калиакра”. - Морски свят, 1991, № 5, 7-9.
10. БКР. Регистрова книга 1994. (Варна, 1994). 174 с.
11. В регистровите книги на БКР, издадени след 1994 г., двигателят SKL 6NVD 36-1 неправилно е посочен като произведен през 1943 г. Този тип двигатели са произвеждани в Германската демократична република (ГДР), съществувала през периода 1949-1990 г., по-конкретно - от фирмата VEB Schwermaschinenbau “Karl Liebknecht” (SKL) в Магдебург (до октомври 1951 г. - Buckau R. Wolf AG). 
12. https://www.kaliakra.ch/7401.html
13. https://www.kaliakra.ch/5701.html
Иван АЛЕКСИЕВ