начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-форматМОРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1917 Г.
Публикуваните от време на време сведения за стари морски книги са интересно четиво, но липсват публикации за морското книгоиздаване в България през продължителен период в миналото. Например за периода до средата на ХХ в. резултатите от единственото подобно проучване са поместени през 1930 г. в списанието „Морски сговор” и представят изданията до 1930 г. То е дело на основоположника на българската морска библиография кап. II ранг Сава Н. Иванов и според него през 1917 г. са издадени само две български морски книги [1, с. 13]. За слабото познаване на историята на морската книга в страната ни е достатъчен само един пример. Преди няколко години писателят Никола Радев съобщи, че „ … през 2002 г. Университетското издателство „Св. Климент Охридски” отпечата първата българска антология - морска! …” (подч., И.А.) [2]. Обърнете внимание, че това твърди един от видните ни съвременни маринисти, а не обикновен читател. Но въпросната „първа” българска морска антология е всъщност четвъртата, след като преди нея са издадени:
Антология за морето. Из творчеството на големите поети. Състав. Каля Лазурин. С., 1938. 64 с. (корично заглавие - Чайки над морето);
Винаги море ще има. Антология на световната поезия за морето. Състав. Атанас Далчев и Александър Муратов. Варна, Държ. изд., 1971. 380 с. 5 100 тир.
Море, стихия, вечност. Антология на българската  поезия за морето. Състав. Петър Алипиев и Андрей Германов. Варна, Държ. изд., 1972. 248 с. 5 100 тир.
Въз основа на дългогодишно собствено проучване на българската морска литература (книги, периодика, нормативни актове, дисертации) от Възраждането насам твърдя, че преди сто години у нас са издадени най-малко 12 книги на морска тема. По-нататък предлагам сведения за тях, но преди това кратка информация относно въпроса много или малко са издадените български морски книги през 1917 г.? За този сравнителен анализ използвам междинни резултати от споменатото вече мое проучване на българското морско книгоиздаване.
„Учебник за моряка” - една от най-известните български морски книги, има своето първо издание през 1917 година. На снимката виждате изданието от 1920 г.