начало
избор на брой
"Морски колекции"
БИЛ ЛИ Е ПАРАХОДЪТ „ФЕРДИНАНД І” (1891 Г.)
„СИЛЕН СПРЯМО ГНЕВЪТ НА ВЪЛНИТЕ”

На 25март (6 април - нов стил) 1891 г. мало и голямо в Анхиало (от 1934 г. - Поморие) посреща новия български параход „Фердинанд І”. По този повод столичният вестник „Свобода” изрично изтъква, че „За пръв път Анхиалското пристанище угостява параплув с народно знаме”, а корабът е „много красив, здрав и силен спрямо гневът на вълните” [1]. Той е собственост на видния созополски жител Хаджи Костаки Теофанидис, построен е в Пирея, има „60 тона вместимост”, предназначен е да обслужва линията Варна - Балчик - Каварна - Бургас - Созопол - Анхиало [2], [3]. Към 3 (15) април с.г. той все още е под  гръцко знаме, но същия ден пловдивският вестник „Балканска зора” съобщава, че „подир подписването на предавателния акт в Созопол, знамето му ще се замени с българско” [2].
Вероятно по същото време собственикът на кораба подава молба до главния директор на пощите и телеграфите „заедно с пренасянето на стоки и пътници [...] да доставя правителствената поща два пъти седмично, за което правителството да му плаща съответната сума”. По неизяснени причини основателното искане е отказано, като му предлагат „да приема и пренася пощата безплатно” [4, с. 61-62].   В морскоисторическата литература е известно, че „Почти през цялата 1891 г. веднъж седмично параход „Фердинанд І” осъществява съобщенията” по българското черноморско крайбрежие, но за по-нататъшната му съдба липсват сведения и само се предполага, че „Вероятно поради финансови затруднения параходът е продаден в края на 1891 г. или през следваща година” [4, с. 62]. Участта му обаче е значително по-трагична.
На 24 октомври (5 ноември) 1891 г. вестник „Пловдив” съобщава, че параходчето „Фердинанд І” отплава на 18 (30) октомври от Бургас и по време на буря през  следващия ден „било изхвърлено от вълните на брега

Пощенска картичка от Анхиало от началото на ХХ век. Източник: https://radiomilena.com
Пристанище Созопол, худ. Пенчо Балкански. Източник: https://auction-victoria.com
и разбито от скалите”, но екипажът и пътниците - спасени [5]. Събитието е отразено и в цариградски издания, въз основа на които вестник „Новини” след няколко дни потвърждава участта на плаващия под българско знаме плавателен съд и уточнява, че бурята го връхлита близо до Созопол [6].
Към края на февруари 1892 г. в българския печат е съобщено, че параходът „Психея” на „Австрийския Лойд” е отплавал от Триест за Варна, за да продължи обслужването на българските пристанища, извършвано от „Фердинад І”. Става известно и това, че Костаки Теофанидис е поръчал строежа на нов параход (със същата големина като тази на потъналия предната година кораб), който  „пак ще носи името на Н.Ц.В. Княза, ще бъде готов подир два месеца и е назначен да работи и както предшественика си между Бургас и Варна” [7]. Не успях да издиря сведения за евентуалното завършване на строежа на парахода „Фердинанд І” (ІІ), но ми се иска да вярвам, че през пролетта на 1892 г. той е започнал плаванията си.
Колкото до собственика на двата едноименни парахода „Фердинанд І”, в последно време беше съобщено, че Костаки Теофанидис е първият председател на Привременната общинска комисия в Созопол (11 юли 1886 - 28 януари 1887 г.) и кмет на същия град от 5 октомври 1896 до 29 септември 1899 г. Нещо повече, неговият принос за местното управление е почетен по достоен начин в постоянната експозиция „Кметовете на Созопол”, открита през юли 2011 г. в Созопол [8]. От години обаче не се проявява кой знае какъв интерес, а нерядко и съзнателно се загърбва или омаловажава стореното в българското гражданско корабоплаване през периода 1878-1893 г. от дейци извън Варна, но това е друга тема...

Литература
1. Пишат от Анхиало... - Свобода, г. V, № 496, 3 апр. 1891, с.2.
2. Четем във Филипуполи: ... - Балканска зора (Пловдив), г. ІІ, № 316, 5 апр. 1891, с. 2.
3. Созополските жители Хаджи Костаки Теофаниди и С-ие... - Зорница, г. ХVІ, № 15, 13 апр. 1891, с. 58.
4. Дряновски, Борислав. Частно корабоплаване и опити за създаване на параходни дружества (1878-1912 г.). - Год. на ВММ-Варна, т. ІІ, 2002, 61-68.
5. Пакости от развълнуванието на Черно море. - Пловдив, № 119, 24 окт. 1891, с. 3.
6. Местните вестници известяват... - Новини (Цариград), г. ІІ, № 11, 29 окт. 1891, с. 3.
7. Според една телеграма... - Балканска зора  (Пловдив), г. ІІ, № 563 - 579 (?) , между 22 февр. и 1 март  1892. Не можах да установя със сигурност броя и датата на вестника, защото екземплярите на тази годишнина, съхранявани в Рег. библиотека „П.П. Славейков”-Варна, са подвързани преди години некачествено, вследствие на което части от вестника са изрязани. Ориентировъчните номера и дати са определени от мен по съседни броеве с точни библиографски данни.
8. https://www.morskivestnik.com (5 юли 2012, 21:10 ч.).
Иван АЛЕКСИЕВ