H.M.S. Simoom. Капитан Хенри Смит (Henry Smith) умира от холера на 19 август 1854 г. на борда на военния параход „Самум“ във Варненския залив. Две от спасителните лодки на парахода „Самум“, прехвърлени в Девненското (Варненското) езеро, снабдяват с храни и фуражи английската Първа пехотна дивизия на лагер при Буюк Аладън през юли 1854 г.
начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат„СМЪРТ ИЛИ СЛАВА“ (DEATH OR GLORY) ИЛИ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА АНГЛИЙСКАТА АРМИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО
ВРЕМЕ НА КРИМСКАТА ВОЙНА

По време на Кримската война (1853-1856 г.), от май до септември 1854 г., английската армия в България дава свидни жертви. Те са причинени главно от епидемии и нещастни случаи [1]. От 22 май 1854 г., когато във Варна дебаркират първите инженерни части, до 25 септември 1854 г., когато ембаркират последните полкове на тежката кавалерия, английската армия губи 724 офицери, сержанти и войници (Army Medical Department, 1858, II: 50-54) (от 28 000 дебаркирали в България), според други данни - 903 или 1 260 [2].
При отбраната на Силистра и сраженията при Гюргево (остров Радоман) през юни и юли 1854 г. са убити английските офицери капитан Джеймс Армар Бътлър, капитан Арнолд, лейтенант Джеймс Томас Бърг и лейтенант Уилям Мейнъл.