начало
избор на брой
"Морски колекции"

ЧАСТ ОТ ИСТИНАТА ЗА КОРАБА „БОР” ИЗПЛАВА
ОТ ДОКУМЕНТИТЕ

След публикацията 9 януари 2012 г. Кораби с имената „Бреза” и „Явор” сме имали, но „Бор”  никога!, много читатели на „Морски вестник” реагираха, като едни подкрепиха казаното в заглавието, а други го опровергаха. Е, след нашата проверка можем да кажем, че и едните, и другите са прави... Как така? Ами в шипинга такива работи стават. Вярно е, че кораб с името „Бор” в историята на Параходство „Български морски флот” (поне засега) няма. Но БМФ не е единствен корабособственик през 1970 г. у нас...
Сред първите читатели на „Морски вестник”, реагирали на публикацията, е нашият приятел капитан І ранг о. р. Георги Р. Георгиев. Той ни писа, че не само сме имали кораб „Бор” (екс DAIDALOS - IMO 5333464), но и той лично се е качвал на борда му заедно с негови съученици от тогавашния Техникум по корабостроене и корабоплаване. Според него, „Бор” е бил закотвен във Варненското езеро (около 9-и буй) и оставен дори без охрана. Сериозна авария на котела му обезмисля планирания ремонт на кораба и не след дълго той е обуксиран за нарязване на скрап. Други читатели на „Морски вестник”, сред които бе и капитан Асен Дремджиев, ни припомниха, че по това време параходът DAIDALOS често е посещавал Пристанище Варна, като е поддържал линията до съветските черноморски пристанища. Капитан Дремджиев си спомня също, че за маневрата на иначе малкия DAIDALOS винаги са били ангажирани два влекача, защото е бил трудно управляем.
В крайна сметка истината за кораба „Бор” изплава от документите. В някогашния „Български пристанищен корабен регистър” открих, че корабът „Бор” е вписан на 14 май 1970 г. и е отписан на 8 декември 1970 г. Собственик му е бил ДТП „Балкантранс”. Купен е от компанията „Утриер Сосиете Навигасион” - Панама, за смешните 21 600 долара... Явно, купен е за
скрап. Но защо са чакали повече от половин година? Всъщност, може и да не са чакали, защото според цитираните в предишната ми публикация сайтове https://7seasvessels.com/?p=58159 и https://www.lardex.net/andre, произведеният през 1918 г. параход е закаран за нарязване в Специя, Италия, на 16 юли 1970 г. (BU Spezia 16/7/1970). Вероятно написаното там е вярно, защото самото отписване на кораба „Бор” от регистъра би могло да закъснее и по чисто бюрократични причини. Така или иначе „Бор” (екс DAIDALOS - IMO 5333464) не влиза в официалните справочници, издавани по това време и малко по-късно, поради което остава неизвестен дори и за мнозина от нашите стари морски вълци.
Така че параход с име „Бор” хем сме имали, хем сме нямали! Буквално след вписването му в български регистър той е отбуксиран до режището. На практика „Бор” не е плавал на собствен ход под български флаг. И все пак, не бива да приемаме, че случаят около този кораб е окончателно изяснен. В своята книга „Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава” (Варна, ИК „Галактика”, 1996 г.) Тремол Иванов твърди, че съгласно 13-то ПМС от 5 март 1968 г. корабоплавателната дейност на ДСП „Балкантранс” е прекратена. Корабите са продадени на БМФ, а фирмата след това се занимава само с корабно снабдяване. Това твърдение, поне що се отнася до предаването на корабите на БМФ, е вярно: през 1968 г. държавното ни параходство получава осем кораба от ДСП „Балкантранс”, от които най-новият е построен през 1962 г., а най-старият - през 1928 г. Но „Бор” е закупен от това държавно стопанско предприятие две години след постановлението на Министерския съвет! При това - подобна операция без височайше разрешение е немислима. 
Нещо не се връзва. Записът в регистъра е автентичен!
Според издирените документи, данните на парахода са следните:

Дължина - 77,30 метра;
Широчина - 11,43 метра;
Газене - 5,60 метра;
Дедуейт - 2400 тона (1630 grt)
Главен двигател - парна машина с мощност 1000 к. с.;
Гориво - мазут;
Максимална скорост - 9 възла.
Една по-качествена снимка на SOLHAVN, погледнат от към левия му борд. Източник: https://www.pbase.com/osmund/image/132720511, снимката е качена на сайта на 19 февруари 2011 г.
Една от малкото запазени снимки на парахода с първото му име KAPLAND (IMO 5333464)   https://7seasvessels.com/
SOLHAVN, при натоварване с въглища в пристанище Oxelosund, 24 януари 1960 г.
SOLHAVN, натоварен „до отказ” с дървени трупи.
SOLHAVN, погледнат от към десния му борд. Източник: https://www.sffarkiv.no/webdb/
В рамките на хипотезата може да са направи предположение, че изключението за „Бор” е допуснато с цел корабът да бъде използван за неофициален (по-точно: нелегален) превоз на „специален” товар - оръжие и боеприпаси, а този бизнес тогава се диктува изключително и само от държавни фирми и институции. При евентуален гаф конфискацията на кораба няма да бъде бог знае каква загуба. Да му мислят моряците... Но състоянието на „Бор” очевидно е било вече такова, че след аварията на котела биха могли да последват още проблеми и това е предизвикало решението да бъде продаден за скраб.
С последното съждение не затваряме темата „Бор”. Имат думата читателите на „Морски вестник”. При предоставяне на нови данни обсъждането може да продължи.
За по-любознателните още сега можем да посочим един линк: https://www.warsailors.com,
където могат да се запознаят с изключително интересната бойна биография на SOLHAVN (по-късно DAIDALOS), участвал (и оцелял!) в десетки конвои на съюзническите сили по време на Втората световна война от м. януари 1940 г. до м. юни 1945 г. Пак за любознателните пускаме един жокер. В друг сайт: https://ship-pics.co.uk/bd2.htm можем да намерим нещо твърде интригуващо за този кораб: Sold in December, 1964, became DAIDALOS for Astronomer Cia. Mar. of Panama (N. J. Nomikos). From 1970 she sailed as the Bulgarian BOR for Cia. Mar. Bulgare, Varna. Towed to Spezia, Italy, arriving July 16, 1970 for breaking up.
Забележете, че фирмата-продавач, регистрирана в Панама, е Astronomer Cia. Mar., а фирмата-купувач от България е Cia. Mar. Bulgare, Varna. Съвпадението в имената им (Cia. Mar.) едва ли е случайно! За съжаление, отправката за повече подробности за този „интересен и дълголетен кораб” към друг норвежки сайт вече не работи...
Поради тези причини озаглавих този материал „Част от истината за кораба „Бор” изплава от документите”. Останалата част можем да потърсим с помощта на вас - читателите на „Морски вестник”.

Атанас ПАНАЙОТОВ
Снимки: https://7seasvessels.com/ и https://www.lardex.net/