начало
избор на брой
"Морски колекции"

ЗА ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА БЕЗОПАСНО КОРАБОПЛАВАНЕ (10)
* На рубриката гостува доцент Петър Дерелиев
РОЛЯТА НА ВМС В ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕРАГЕНЦИОННИЯ ПОДХОД ПРИ ПОДДЪРЖАНЕТО НА МОРСКАТА СИГУРНОСТ
Международната конвенция по морско право (UNCLOS-82) определя различните категории националните акватории и регламентира правата и отговорностите на държавите в тях. Тези отговорности са детайлизирани от Международните конвенции за опазване на човешкия живот на море (SOLAS-74) и за предпазване от замърсяване на морето (MARPOL-73), чрез които съвременната цивилизация постави под законова защита най-големите си ценности – човешкия живот и природната среда. В тази правна рамка и в отговор на новите заплахи, държавите развиват специализирана морска защитна функция, в която се съчетават нейни традиционни инструменти с такива и от страна на всички ползватели на морето. Тук са фокусирани важни политически, хуманитарни, икономически, военни, правоохранителни и природозащитни усилия, базирани на качествено нови отношения. В същото време те са длъжни да изискват от всички “недържавни” субекти да развиват специални способности и структури за сигурност.
Пълният текст в .doc формат
(Следва)