начало
избор на брой
"Морски колекции"

ДОКОГА ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДОКУМЕНТИТЕ ЗА МОРСКАТА УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ?

На вниманието на:
- ръководството и членовете на Българската морска камара,
- ръководствата и преподавателите в морските учебни заведения,
- Изпълнителна агенция „Морска администрация”
- всички навигатори и механици

А  Н  А  Л  И  З
от Милчо БЕЛЧЕВ – методист в Българския морски квалификационен център (БМКЦ-ЕАД), Варна
ОТНОСНО: Някои несъвършенства и противоречия в Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и в други документи, уреждащи морската учебно-квалификационна дейност.

В края на м. юни 2010 г. на международна конференция в Манила бяха приети и подписани изменения и допълнения в Приложението и Кодекса (част А и Б) на Конвенция STCW – 78 по нейната редакция от 1995 г. Тези изменения и допълнения засягат текстовете на 45 правила от Приложението и 72 текста от Кодекса. Промените влязоха в сила от 1 януари 2012 г. Съгласно заключителните резолюции на Конференцията и циркуляри на Комитета по безопасност към Международната морска организация (ММО) всяка национална морска администрация следва да разработи план за действия за прилагане на настъпилите изменения.

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат