начало
избор на брой
"Морски колекции"
КОНТРААДМИРАЛ АСЕН ТОШЕВ – ЩРИХИ ОТ НЕГОВАТА
БИОГРАФИЯ


Роден е на 16 юни (нов стил 29 юни) 1893 г. в Русе

Образование:
- Гимназията при Военното на Н. В. училище – 1912 г.
- Морския кадетски корпус – Петербург (започва, но не го завършва поради Балканската война)
- Специален офицерски курс при Флота – 1915 г.
- Щаб-офицерски курс в София – 1924/1925 г.
- Школа за полкови командири – 1936 г.

Служба:
- 18 август 1912 г. – на учебния крайцер „Надежда” като редови (без офицерско звание)
- 27 септември 1914 г. започва да следва в офицерския курс при Флота, като на 16 октомври с.г. е повишен в чин офицерски кандидат
- 2 юни 1915 г. – получава звание мичман II ранг (дн. лейтенант), но със старшинство от 1913 г. след като е издържал изпитите
- 3 юли 1915 г., амбаркуван на миноносец „Смели”
- 6 август 1915 г. повишен в звание мичман I ранг
- 19 септември 1915 г. - адютант-ковчежник на Дунавската част
- 21 юни 1916 г. - младши офицер на торпедоносец
- 10 май 1917 г. - командир на Прожекторната рота при Неподвижната част
- 10 май 1917 г. - командирован за плаване с Подводник 18 (по-късно се уточнява, че това е станало още на 12 януари 1917 г.)
- 1 септември 1917 г. - адютант на Черноморската част
- 18 септември 1917 г. – повишен в звание лейтенант (дн. капитан-лейтенант)
-13 януари 1918 г. - командир на Бреговата наблюдателна служба
- 9 февруари – вр. командир на торпедоносец „Храбри”
- 22 март 1918 г. - прикомандирован към Щаба на Черноморската част
- 2 август 1918 г. - вр. командир на торпедоносец
- 1 ноември 1918 г. - командир на торпедоносец „Смели”
- От 1 януари 1919 до 15 октомври 1919 г. е комендант на пристанище Деде-Агач
- От 15 октомври 1919 г. – служи в Дунавската флотилия, командир на Минната рота
- 27 януари 1920 г. - началник на Специалните школи при Учебната част
- 1 януари 1921 г. - командир на торпедоносец „Дръзки” и на група торпедоносци
- 12 юли 1924 г. - командир на рота в Крайбрежната жандармерийска дружина
- 7 май 1925 г. началник на електро-техническия отдел в Морското машинно училище
- 22 май 1926 г. началник на Бургаския район от Семафорно-наблюдателната и спасителна служба
- 25 юни 1926 г. началник на II крайбрежен участък
- 1 април 1926 г. началник на I крайбрежен участък
- 6 май 1928 г. повишен в звание капитан II ранг (в заповедта е посочено подполковник)
- 11 юни 1928 г. - домакин на Флота (длъжност, аналогична на началник на тила на Флота)
- 5 май 1931 г. - началник на Подвижната полицейска служба (Корабната дружина)
- 24 октомври 1931 г. - началник на кандидат-подофицерската школа

Контраадмирал Асен Тошев (1893 – 1966)
Контраадмирал Асен Тошев на борда на кораба на Българското търговско параходно дружество „Бургас”. Снимката е направена на 21 септември 1940 г., когато началникът на Флота повежда Морския отряд за възвръщането на пристанищата Балчик и Каварна след две десетилетия румънска окупация.
- 1 август 1932 г. - командир на смесения дивизион
- 6 юни 1933 г. - командир на торпедния дивизион
- 11 април 1934 г. - командир на Учебната дружина и на кандидат-подофицерската школа
- 10 май 1935 г. - прикомандирован към Щаба на Черноморския флот
- 6 май 1935 г. - повишен в звание капитан I ранг
- 15 май 1935 г. - началник на Морското училище, считано от 15 януари 1935 г.
- 22 май 1935 г. - командир на Черноморската флотилия
- 21 декември 1935 г. - командир на Дунавската флотилия
- 2 май 1936 г. - командир на Черноморската флотилия
- 15 юни 1937 г. - началник-щаб на Морската на Н.В. дивизия
- 27 ноември 1939 г. - началник на Флота
- 8 март 1941 г. - командир на Морските на Н.В. войски
- 3 октомври 1942 г. - повишен в звание контраадмирал
- 13 септември 1944 г. - уволнен поради навършване на 25 г. служба

Отличия:
Български:

- 10 юли 1918 г. „Военен орден за храброст IV степен 2 клас“ (няма обосновка за какво)
- 6 февруари 1923 г. „Народен орден за военна заслуга (НОВЗ) V степен“
- 1926 г. - „Знак за Х-годишна служба“
- 1929 г. „Св. Александър V степен“
- 1933 г. „Знак за ХХ-годишна служба“
- 1934 г. „НОВЗ IV степен“
- 1936 г. „Св. Александър IV степен“
- 1937 г. „НОВЗ III степен“
- 1942 г. „Св. Александър III степен”

Чуждестранни:
- 1933 г. Италиански „Св. Св. Мавриций и Лазар III степен“
- 1938 г. „Германски орел I-а класа“
- 1939 г. „Френски орден за военна заслуга II степен“
- 1942 г. „Германски орел I степен с мечове“

Умира на 19 януари 1966 г.

Атанас ПАНАЙОТОВ

Справката е подготвена въз основа на посочените данни в служебния списък на контраадмирал Асен Константинов Тошев, съхраняван в Държавния военноисторически архив - Велико Търново.

Снимките са от фонда на Военноморския музей