начало
избор на брой
"Морски колекции"
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2008 Г.

Aкцентът в подготовката на Военноморските сили на Република България през 2008 г. беше поставен върху осигуряването на ефективно функциониране на системата за военна сигурност и отбрана в контекста на политиката, провеждана от НАТО и ЕС, развитие на отбранителните способности на корабните и бреговите поделения. Поддържахме постоянна бойна и мобилизационна готовност, отработвахме, самостоятелно и съвместно с другите видове въоръжени сили, ведомства и организации задачите при разрешаване на кризи от невоенен характер. В центъра на нашето внимание бе борбата с асиметричните заплахи, осигуряването на морските комуникации, борбата с подводници, с минното оръжие, с подводни диверсионни сили и средства и диверсионни разузнавателни групи, ликвидирането на последствията от крупни промишлени аварии и възстановяването на боеспособността на силите.
Важни моменти в дейността на Военноморските сили (ВМС) през 2008 г. бяха априлската активация на оперативното военноморско съединение на черноморските държави „Блексийфор” в която взе участие фрегата „Смели” с командир капитан ІІ ранг Ваньо Мусински от състава на Военноморска база Варна, ученията на двете военноморски бази „Галатея 08” и „Атия 08”, българо-румънското противоминно учение “Невидима заплаха”, с основна цел подобряването на съвместимостта и взаимодействието между противоминните сили на двете държави.
През май 2008 г. българските ВМС бяха домакини на ежегодната среща на командващите на ВМС от европейските държави, САЩ и представители на военноморските структури на НАТО и Европейския съюз (CHENS). По време на важен форум във Варна бяха обсъдени важни въпроси по морската сигурност в светлината на глобализацията на морското пространство, параметрите на морското измерение на Европейския съюз, перспективите за Европейското морско сътрудничество с Африка, системата на НАТО за наблюдение и контрол на морското пространство и операциите по възпиране на незаконната дейност на море.
От 7 юли до 17 юли 2008 г. в западната част на Черно море ВМС проведоха учение с международно участие „Бриз/Сертекс 2008”. От наша страна участваха над 25 бойни и спомагателни кораба и катера, два вертолета и групи от специалните части на ВМС, два самолета Су-25 от българските Военновъздушни сили. ВМС на Турция се включиха в учението с фрегатата “Гюкчеада” и подводницата “Гюр”, ВМС на Румъния - с фрегатата „Регеле Фердинант”, ВМС на Гърция - с ракетния катер “Даниолос”, ВМС на Франция - с минния ловец “Каприкорн”. В учението взеха участие Втората постоянната група противоминни кораби на НАТО в състав от пет кораба (от ВМС на Германия, Гърция, Испания, Италия и Турция) и част от Втората постоянната група  кораби на НАТО в Средиземно море в състав от две фрегати (Гърция и Турция). Дванадесетият “Бриз” през 2008 г. продължи традицията  от предишните си издания с пълното участие на правителствени и неправителствени институции и ведомства в целия процес на  планиране, подготовка и ръководство на учението.
Целите на учението бяха подобряване на оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите страни чрез отработване на включването в операция в отговор на криза на военноморски компонент на Многонационално  оперативно съединение и оценката на второ национално ниво на оперативните способности на кораби от ВМС на България и Румъния, декларирани за участие в силите за отговор на НАТО (NATO Response Forces – NRF). По време на  “Бриз” 2008” бяха отработени някои нови моменти и епизоди на брега и на море:
- От 11 до 16 юли 2008 г., в рамките на учението, бяха оценени на второ национално ниво оперативните способности на корабите от ВМС на България и Румъния. Национален сертификационен екип от ВМС с представители от Военноморското компонентно командване на НАТО в Нортууд проведе сертификация на фрегата „Дръзки” на второ национално ниво, съгласно методиката за оценка на оперативните способности на военноморски кораб (MAREVAL);
- При противоминните операции  се използваха нови за нас методи от корабите тип  „минен ловец”;
- Нов момент беше и провеждането на операция по обезвреждане на терористична група, в която участваха Специализирания отряд за борба с тероризма на МВР и групи от специалните части на ВМС.
- Особено актуален в днешно време е въпроса за осигуряване на безопасността на плавателните съдове, пристанищните комплекси и военноморските бази, съгласно влезлия в сила през 2003 г. международен договор по който България е страна (т.н. ISPS Code). Същият задължава националните институции да си взаимодействат активно при решаването на тези въпроси, включително и чрез периодично провеждане на съвместни тренировъчни учения.
На 6 август 2008 г., в присъствието на всички командващите на ВМС от Черноморските държави, се извърши смяната на командването на оперативното военноморско съединение на черноморските държави „Блексийфор”. През следващата година то беше ръководено от брегови щаб с началник вицеадмирал Виктор Максимов и командир на корабното съединение - контраадмирал Виктор Носенко от украинските ВМС. Началник на Щаба на корабното съединение беше капитан І ранг Георги Русев - началник на Щаба на военноморска база Бургас, а в бреговият щаб участва капитан ІІ ранг Огнян Колев от Щаба на ВМС. Представител на българските ВМС в „Блексийфор” беше фрегатата „Смели”.
На 22 август 2008 г. във Военноморска база Зеебрюге – Кралство Белгия, тържествено бе издигнат Военноморския флаг на Република България на фрегатата „Горди” (втората фрегата клас “WIELINGEN”). Под командването на капитан II ранг Галин Манев на 27 август приемният екипаж пое курс с новопридобития боен кораб към България. За дванадесет дни на море, с

Вицеадмирал Минко КАВАЛДЖИЕВ,
командващ ВМС до 30 юни 2009 г., а след това - заместник-началник на отбраната в Министерството на отбраната
Фрегатата „Смели” по време на активацията на BLACKSEAFOR
Фрегатата “Дръзки” се завръща след успешно участие в операцията на НАТО ACTIVE ENDEVOUR.
Екипът на НАТО за сертификацията на „Дръзки” се снима за спомен с част от командването на фрегатата.
Фрегатите „Дръзки” и „Горди” в пункта за базиране Атия на Военноморска база Бургас.
Момент от хуманитарната операция по време на учението „Атия 2008”.
посещение във военноморска база Суда на остров Крит, корабът прoплава над 3500 морски мили и на 7 септември тази година „Горди” беше тържествено посрещнат във Военноморска база Бургас.
На 2 септември 2008 г. група от 24-ма военнослужещи от екипажа на минен ловец „Цибър”, който предстоеше да бъде зачислен в състава на Военноморска база Варна, отпътува за Кралство Белгия. Във Военноморска база Зеебрюге българските военни моряци преминха курс на обучение по стандартите и процедурите на НАТО.
От 24 септември до 10 октомври 2008 г. фрегата “Дръзки” с командир капитан II ранг Панчо Панчев от състава на дивизион патрулни кораби на Военноморска база Бургас, участва заедно с кораби от средиземноморски държави в учението на НАТО в Средиземно море ”NOBLE MIDAS-08”. Екипажът на фрегатата представи достойно българските ВМС в първия етап от учението. С това приключи едно от най-голeмите изпитания пред личния състав на “Дръзки” - оценка на оперативните способности на кораба за изпълнение на задачи на море в състава на тактическа група на НАТО на второ ниво (NATO EVALUATION LEVEL TWO), съгласно MAREVAL.
От 11 октомври до 11 ноември 2008 г. фрегатата „Дръзки” се включи за пореден път в операцията на НАТО ACTIVE ENDEVOUR в източната част на Средиземно море. По време на патрулиранията екипажът на фрегатата “Дръзки” изпълни поставените задачите по наблюдение на морските превози в отговорната зона с готовност по заповед на командира на тактическата група да извърши проверка на съмнителни кораби и товари  и да проведе специфични морски операции. По автоматизираната системата за опознаване на търговски кораби бяха наблюдавани около 1520 плавателни съда, като средно бе извършено запитване на около 14 от тях на ден за посетени пристанища, товари и други, с цел потвърждаване на предварително получената информация. Наблюдавани бяха прелитания на около 200 въздушни цели дневно, повечето от които цивилни. От началото на плаването - 19 септември, до завръщането си на 13 ноември, за 55 дни фрегатата “Дръзки” проплава 10 870 морски мили или 20 131 километра.
Продължи сътрудничеството на командването на ВМС и на поделенията от ВМС с областните администрации (Варненска, Бургаска и Русенска област), кметовете във Варна, Бургас, Добрич, Русе, Несебър и другите крайморски общини, с Българската православна църква и регионалните организации на военно родолюбивите съюзи при честването на празници и годишнини. Успешна е нашата съвместна дейност, подпомагаща и съдействаща за военно-патриотично възпитание на личния състав. Възходяща тенденция бележи участието на представителни подразделения от ВМС в провеждането на тържествени ритуали и празници в малките градове от Варненска и Бургаска област, което се възприема позитивно от местното население и допринася за съхраняване и обогатяване на традициите.
Вицеадмирал Минко КАВАЛДЖИЕВ,
командващ ВМС до 30 юни 2009 г., а след това - заместник-началник на отбраната в Министерството на отбраната