начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат
ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ - КАКВО СПОСОБСТВА БЕЗОПАСНОСТТА И УСПЕХА?
Внимателният анализ на особеностите на задълбочилата се криза в обществото ни показват, че те не носят само финансов и икономически характер. В основата на критичното състояние на финансовата система и икономиката на нашата държава стоят криза на моралността и девалвация на основни понятия, свързани с ценностната ориентация на човека и обществото като цяло. Поради тази причина предприемането на антикризисни мерки само по пътя на усвояване на нови заеми, внедряване на съвременни технологии, въздействие с политически, административни и управленски решения, не може да бъде достатъчно ефективно и не може да доведе до излизане от политическата, икономическата и духовната криза.