УНИКАЛНАТА ТЕТРАДРАХМА НА МЕСАМБРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ
Напоследък ми попадна един антикварен аукцион на антични монети, проведен във Виена в далечната 1912 г. На този търг на фирмата Egger (образ 1) е била продадена богатата колекция на г-жа Шаховская, съпругата на Княз Борис Николаевич Шаховский (1870-1926), царски дипломат и руски консул в Бургас през 1902-1909 г. Там за своя изненада и радост открих нещо забележително - качествена фотография на уникалната ранна тетрадрахма на Месамбрия, известна досега само по описанието й у книгата на Barclay Head (Historia nummorum, 1911, p. 278), спомената в класическия труд на Никола Мушмов...
начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат