начало
избор на брой
"Морски колекции"

ОЩЕ ПРЕДИ 72 Г. - „ХИМН НА КОРАБОСТРОИТЕЛИТЕ”, А ПРЕДИ 67 Г.  - „МАРШ НА КОРАБОСТРОИТЕЛИТЕ”
На  23 януари т.г. в сайта на „Морски вестник” беше поместено кратко съобщение за слабо известния „Марш на корабостроителите” от 1959 г. (23 януари 2014 г. Преди 55 години: Марш на корабостроителите). Доколкото редакцията засяга неизяснени въпроси за композирането на музиката и изпълнението на марша, предлагам допълнителна информация за историята му. Всъщност още преди 14 г. в „Морски вестник” представих сведения за историята на морската музика у нас докъм средата на  ХХ в., между които съобщих и следното: „през 1942 г. се появява текстът „Химн на корабостроителите” от Ст. Савов, ок. 1948 г. - „Марш на корабостроителя” от инж. Ст. Етърски, а през 1957 г. е обявен конкурс за създаването на марш на корабостроителите” [1]. Поради ограничения обем на тогавашната статия нямах възможност да разгледам по-подробно историята на корабостроителните маршове у нас, а междувременно потърсих и други данни. За какво по-точно става дума? …

Пълният текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат)