начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на статията на капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ (в PDF-формат).
ПРОГНОЗИ ЗА ОФШОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРСКАТА ЧЕРНОМОРСКА  ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ЧЕРНО МОРЕ)
Част 2 – Проучвателни сондажи, добивни инсталации и изводи

След като на базата данните от картата на 3D промера концесионерът определи перспективните точки на нахозищата на нефт и газ, следващият етап е извършването на сондаж в тези точки. Офшорната сондажна единица MODU (Mobile Offshore Drilling Unit) ще се избере основно в зависимост от дълбочината на морето в точката на сондиране. На Фиг. 1 е показан диапазонът на работа на офшорните сонди. ...