начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-форматВАРНА И БЪЛГАРСКАТА ВОЕННОМОРСКА ВЕРТОЛЕТНА АВИАЦИЯ (1959 - 2009 Г.)
След края на Втората световна война българските Военноморски сили (ВМС) не разполагат със своя авиация. Формираното през 1942 г. водосамолетно ято във Варна остава в състава на Военновъздушните сили (ВВС) до 1950 г., когато то (вече като водосамолетна разузнавателна ескадрила) преминава в състава на флота. След седем години поделението (преобразувано във водосамолетен полк) е разформировано, а водосамолетите са предадени на рибарския флот. ВМС отново остават без авиация. На 14 октомври 1959 г. е сформирана авиационна група, която по-късно прераства в отделна противолодъчна (за борба с подводници - б.а.) ескадрила вертолети (ОПЛЕВ) с мирновременен щат от три екипажа. Отначало организационно тя е към командването на 16-и транспортен авиополк, като се базира на летище Враждебна - София. За първи командир е назначен капитан Димитър Ив. Георгиев. Замисълът е ескадрилата да бъде базирана там временно, докато трае обучението на бъдещите морски вертолетчици и докато бъдат доставени от СССР специализирани летателни машини за борба с подводници. След това по план поделението е трябвало да бъде пребазирано в Балчик. При формирането на екипажите са включени и кадри от бившия водосамолетен полк, с което се осигурява приемствеността между поколенията морски летци. В спомените си майор Георгиев изказва благодарност на командира на вертолетния транспортен авиополк във Враждебна полковник Иван Калмушки и на командира на едната от вертолетните ескадрили майор Милан Миланов за помощта им при окомплектоването с летци и техници, както и при тяхното по-нататъшно обучение.