начало
избор на брой
"Морски колекции"

ПОЕЗИЯТА В ДРЕВНИТЕ НАДПИСИ ПО НАШЕТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
Почти е невъзможно ние, хората от прозаичния XX в., да се въплътим в кожата на древните отпреди 2600 години, когато поезията и прозата са били единно цяло. Тогава морето и сушата, реките и дърветата … цялата природа е била идентична с олимпийските богове и богини, с нимфите, сирените и т. н. Тогава самият Небесен свод с всичките си светила, без да е Миланската скала или Метрополитен опера, бил възприеман като музика. Епосът бил едновременно слово и песен, а първите натурфилософи изразявали мислите си и в мерена реч. Философия, наука, поезия, история още не били диференцирани, личността още била едно цяло със съответното си племе, скуката и отчуждението, омерзението от свръх развитата цивилизация все още били далеч зад хоризонта на необозримото бъдеще, в което ние имаме участта да съществуваме.

Пълният текст на статията на проф. д.и.н. Иван КАРАЙОТОВ в PDF-формат