начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат
БЪЛГАРСКИТЕ РЕСУРСИ ПО ТЪРСЕНЕ И
СПАСЯВАНЕ НА МОРЕ


1. Въведение
Средствата за търсене и спасяване на море се развиват и усъвършенстват постоянно, като се съобразяват със конкретната специфика и общите принципи на тази задача. Общите принципи подреждат целите на търсене и спасяване на море в следната низходяща градация:
- Спасяване на хора
- Предпазване на околната среда от замърсяване
- Спасяване на имущество (търговският интерес)

Смисълът на горната градация е в това, че спасяването на човешкия живот е първостепенно и трябва да се извършва дори при налагане на компромис с опазване на околна среда и спасяването на търговския интерес. Предпазването на околната среда е с приоритет пред спасяването на имущество (търговски интерес).
Три спасителни плавателни средства, но поне засега те не са „Три в едно” ... Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК