начало
избор на брой
"Морски колекции"

КОГА Е ПОСТРОЕНА ФЛОТСКАТА КУЛА В РУСЕ (1885 ИЛИ ОКОЛО 1886 Г.?)
За историята на Флотската кула в Русе в литературата и особено в интернет битуват всевъзможни противоречиви сведения, но все още не е разгледана в отделна научна публикация. Преди четири години засегнах този проблем в книгата „Храм на знания технически ...” [1, с. 90], като обосновах и недостоверността на разпространените четири версии за годината на изграждането на кулата. В края на октомври 2010 г. подарих тази книга както на Регионалния исторически музей - Русе, така и на Регионалната библиотека „Л. Каравелов” - Русе, но въпреки това понастоящем в сайта си РИМ - Русе упорито заблуждава: „1884 г. Построена е Метеорологичната станция в Русе, т. нар. Флотска кула, по проект на арх. Фридрих Грюнангер” [2]. А каква е всъщност истината за строежа на Флотската кула?

Пълният текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат)