начало
избор на брой
"Морски колекции"

ЗА ПАРТРИОТАРЩИНАТА В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕХНИКА
На 10 и 11 септември т.г. в Габрово се проведе национална научна конференция на тема „„Индустрия, технологии, иновации: историческият опит на българите и приносът на габровци”. Нейни организатори бяха Регионалният исторически музей - Габрово, Институтът за исторически  изследвания при Българската академия на науките и Министерството на културата. Участвах в нея с доклада „За патриотарщината в историята на българската техника”, но не дадох съгласие той да бъде публикуван в подготвяния престижен сборник с материалите от конференцията, т. к. категорично отказах да изпълня искането на нейните организатори литературата и бележките към доклада да бъдат разположени по любимия на мнозина историци начин чрез поместване на научния апарат на всяка страница под черта. Ще се въздържа да коментирам твърде измамното удобство на подобно разположение на литературата и бележките. Държа да отбележа друго. В такива случаи винаги си давам ясно сметка, че всяко издание прекрасно може да мине без писанието ми, но пък и моя милост може да преживее, колкото и невероятно това да се струва на съответната редакция, без една или друга престижна публикационна точка, заради която мнозина автори са склонни на какви ли не отстъпки.
По-нататък прилагам без изменение текста на доклада.

Пълният текст на доклада на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат).