начало
избор на брой
"Морски колекции"

СРЕБЪРНОТО МОНЕТОСЕЧЕНЕ НА АПОЛОНИЯ ПРЕЗ V - ІV В. ПР. ХР.
Двете политии – Аполония и Месамбрия, разположени от двете страни на Бургаския залив, започват да секат сребърни монети почти едновременно, през първата половина на V в. пр. Хр. Още тогава техните монетарници емитират монетни типове, съвършено различни, но станали впоследствие основни за тях. Сближава ги само обстоятелството, че и Аполония, и Месамбрия секат първоначално малки номинали – хемиоболи (Аполония) и оболи (Месамбрия), но твърде скоро те прибягват и до отсичането на драхми.

Пълният текст на в PDF-формат
Ранен обол на Аполония. 5 в. пр. Хр.
Ранен обол на Аполония. 5 в. пр. Хр. - реверс
Аполониска драхма с делфини. 5 в. Пр. Хр.
Аполониска драхма с делфини. 5 в. Пр. Хр. - реверс
Диоболи на Аполония. 4 в. Пр. Хр.
Диоболи на Аполония. 4 в. Пр. Хр. - реверс
Бронзовата стреличка с котва и „А”.
Тетрадрахма на Аполония. 4 в. Пр. Хр.
Тетрадрахма на Аполония. 4 в. Пр. Хр. - реверс