начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОЩЕ ЕДНО ПОЗАБРАВЕНО БЪЛГАРСКО МОРСКО ПЕРИОДИЧНО
ИЗДАНИЕ

Преди по-малко от година ви представих „Бюлетин на ИГ „Български търговски флот” - ДСО „Корабоплаване”, излизал през 1968 - 1969 г. (13 септември 2011 г. Eдно позабравено българско морско периодично издание). Сега искам да ви припомня за едно друго българско морско периодично издание, излизало много по-дълго: от 1975 до 1983 г. То има съвсем невзрачно, дори леко милитаризирано на пръв поглед име: „Информационна сводка”. Издател е Ведомственият учебен център за следдипломна квалификация при ДСО „Воден транспорт” - Варна (днес Български морски квалификационен център - БМКЦ, Варна), все още популярен сред нашите морски среди като ВУЦ.
„Информационна сводка” възниква най-вероятно по конкретния повод: откриването на първата учебна година на ВУЦ на 1 октомври 1975 г. Изданието е отпечатано преди това събитие, защото в последните страници е публикуван план-графикът за организираните тематични курсове. От тях три са по „Техническа експлоатация на флота и съвременни методи за кораборемонт”, четири - по „Технически средства за корабоводене”, петнадесет - по „Радиолокационна тренажорна подготовка”. Прави впечатление, че курсовете по езикова подготовка има не само по английски език за корабоводители от Параходство БМФ (с откъсване от работа), но и по немски език - в Русе (за служители в Параходство „Българско речно плаване”). Има и един вечерен курс по руски език за средно напреднали. Курс по английски език (за средно напреднали) има организиран и в Бургас.
Не е за подминаване и бележката, че всички курсове са безплатни за обучаемите, но показалите слаб успех, отписаните по дисциплинарни причини и отказалите се заплащат разходите за обучението си.

Факсимиле от корицата на първата книжка от 1976 г. Изданието не променя този дизайн до последната (издирена засега) книжка от 1983 г.
Програмната статия на изданието е скромна и лаконична: „... да предложи на вниманието на специалистите и работниците от системата на водния транспорт една малка част от публикуваната в различни печатни източници информация по въпросите на транспортната дейност на икономиката и управлението на подотрасъла „Воден транспорт”.
Анализът на публикуваните материали в „Информационна сводка” може да бъде интересна тема за изследване, тъй като тя е свързана с историята на следдипломната квалификация на кадрите в системата на водния транспорт през този период. На този етап предлагам на читателя само малко статистика за изданието през периода на неговото съществуване:
- Кн. 1, 1975 г., 40 с., няма посочени данни за тиража и за печатницата, но по всяка вероятност е ДП (държавна печатница) „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, в чиято офсетова база са отпечатани и останалите книжки;
- Кн. 1, 1976 г., 48 с., отпечатана в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 1000 бр.
- Кн. от м. октомври 1977 г. (без номер), 54 с., отпечатана в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 1000 бр.
- Кн. без маркирана година, но вероятно № 1 за 1978 г., 48 с., отпечатана в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 150 бр., авторска: „Крайни устройства на корабните радиоканали (пособие за корабни радиооператори), инж. Димитър Каймакамов. Появява се редакционно каре, в което пише: „Редактор - Р. Чакърова. Машинопис - Я. Люцканова”.
- Кн. № 2, 1978 г., 88 с., отпечатана (вероятно) в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 500 бр., редактор - Ц. Ценков, маш. набор - Я. Люцканова
- Кн. № 1, 1979 г., 88 с., отпечатана (вероятно) в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 500 бр., редактор - Г. Донева, маш. набор - Я. Люцканова
- Кн. 1, 1980 г., 118 с., отпечатана (вероятно) в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 500 бр., редактор - Л. Левкова, маш. набор - Я. Люцканова
- Кн. от 1981 г. (без номер), 52 с., авторска: „Технологични и технически възможности на водния транспорт за усвояване на транзитни товаропотоци в комбинирани транспортни схеми”, к.т.н. инж. Стоил Стефанов, к.т.н. доц. Петър Колев, к.т.н. н.с. Младен Маринов. Отпечатана в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 500 бр., редактор - Р. Чакърова, маш. набор - Я. Люцканова
- Кн. 1, 1982 г., 118 с., отпечатана в ДП „Стоян Добрев - Странджата”, Варна, тираж 500 бр., редактор - Р. Чакърова, маш. набор - Я. Люцканова
- Кн. от 1983 г. (без номер), 72 с., авторска: „Аварийни и спомагателни корабни радиосредства (пособие за корабни радиооператори)”, Димитър Каймакамов, тираж 150 бр., редактор - Е. Папазова, маш. набор - Я. Люцканова.
Изказвам искрената си благодарност на завеждащата библиотеката в БМКЦ г-жа Дичка Колева за оказаното съдействие при издирването на екземплярите от това позабравено българско морско периодично издание.
Атанас ПАНАЙОТОВ