КОЯ „КОЛХИДА” И КОГА Е ПОТЪНАЛА КРАЙ ЧЕРНИ НОС
През миналата година българската морска литература беше обогатена с едно оригинално издание: Живков, Владимир М. Карта на потъналите кораби по българското крайбрежие на Черно море. ИК „Морски свят - Морски вестник” - Варна, и „Хидролок” ООД - София, 2014 [1], с приложен към нея каталог [2], [3]. То положително е резултат от къртовски труд и заслужава подобаващо уважение и подкрепа. Във връзка с това с най-добри чувства към автора предлагам едно допълнение и едно уточнение.
начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат